Lego Club

Sat Jun 8
11:00 AM - 12:00 PM

Join us for a fun and imaginative LEGO building session. We'll provide the building blocks, you bring the creativity! Ideal for grades K-5, but younger and older siblings are welcome.

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.