Kamishibai: Japanese Music & Storytelling

Sat Jul 13
3:00 PM - 4:00 PM

The TAKOHACHI Duo Project revives an ancient art form by offering original Kamishibai "Arigato Octopus Band" performances accompanied by live music featuring instruments such as shinobue bamboo flute and tsugaru shamisen. Come enjoy the storytelling and learn Japanese folk dances. Fun for the whole family!

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.