Các tổ chức giáo dục tại nhà địa phương

Khu vực Greater Portland và Oregon

Clackamas Web Academy (Học viện Trực tuyến Clackamas): Trường bán công tại học khu North Clackamas cung cấp sự kết hợp của giảng dạy trực tuyến và dạy kèm một đối một tại nhà cho lớp 1 đến lớp 12.

Connections Academy (Học viện Kết nối): Trường công trực tuyến miễn phí cung cấp chương trình giảng dạy, hướng dẫn giáo viên, sự linh hoạt và cơ cấu. Cha mẹ đóng vai trò là "huấn luyện viên học tập" và chương trình giảng dạy có thể được cá nhân hóa.

Gresham-Barlow Web Academy (Học viện Trực tuyến Gresham-Barlow): Trường bán công tại học khu Gresham-Barlow dành cho học sinh cấp hai và trung học.

First Choice Central Portland: Một tổ chức Cơ đốc hợp tác giáo dục tại nhà cung cấp các lớp học do cha mẹ tổ chức mỗi tuần một ngày. Hoạt động thông qua Nhà thờ Central Bible.

Greater Portland Homeschoolers (Tổ chức Học sinh được giáo dục tại nhà ở Greater Portland): Gặp những học sinh được giáo dục tại nhà của khu vực để tham gia các hoạt động thú vị và được hỗ trợ.

HIP: Homeschoolers in Portland (Tổ chức Học sinh được giáo dục tại nhà Portland): Nhóm hỗ trợ giáo dục tại nhà Portland địa phương. Nhận tư vấn, gặp những người khác hoặc tham gia nhóm tin tức.

Distrito de Servicios Educativos de Multnomah
P.O. Box 301039
11611 NE Ainsworth Circle
Portland OR
Teléfono: 503-257-1771

Nếu quý vị sống trong Hạt Multnomah quý vị phải đăng ký với MESD là một học sinh được giáo dục tại nhà. Liên hệ với Home School Registrar (Đăng ký Giáo dục Tại nhà) tại MESD. Nếu quý vị ở ngoài Hạt Multnomah liên hệ với Khu Dịch vụ Giáo dục của quý vị.

Oregon State Department of Education (Bộ Giáo dục Tiểu bang Oregon): Luật giáo dục tại nhà Oregon, quy định hành chính và một danh sách những bộ kiểm tra đủ điều kiện. Còn có số liệu thống kê về học sinh được giáo dục tại nhà ở Oregon.

OCEAN: Oregon Christian Home Education Association (Hiệp hội Cơ đốc Giáo dục Tại nhà Oregon): OCEANETwork cung cấp hỗ trợ địa phương và thông tin cho những học sinh được giáo dục tại nhà theo đạo Cơ đốc.

OHEN: Oregon Home Education Network (Mạng Giáo dục Tại nhà Oregon): OHEN cung cấp tài nguyên chương trình giảng dạy, hỗ trợ và thông tin cho học sinh được giáo dục tại nhà tại Oregon. OHEN tổ chức một hội nghị hàng năm cho học sinh được giáo dục tại nhà.

ORChristianHS: Nhóm hỗ trợ cho các tín đồ Cơ đốc sống ở Oregon. Tìm lời khuyên, chia sẻ tài nguyên, kinh nghiệm và cách đức tin ảnh hưởng đến giáo dục tại nhà. Hoan nghênh tất cả các giáo phái.

Village Free School (Trường Mở Village): Một trường mở dân chủ trong khu dân cư Lents. Cung cấp một chương trình "trường mở" cho học sinh được giáo dục tại nhà và người tự học muốn tham gia học ở trường một ngày mỗi tuần.

Village Home Education Resource Center (Trung tâm Tài nguyên Giáo dục Tại nhà Village): Một cộng đồng học tập dựa trên lựa chọn kết hợp gia đình, giáo dục, và cuộc sống thực. Dịch vụ bao gồm các hội thảo, lớp học, sự kiện, nhóm, đi thực tế và cơ hội du lịch. Các cơ sở toạ lạc tại Beaverton và phía đông của Portland.