Trang web thư viện điện tử của Hoa Kỳ (DPLA)

Trang web thư viện điện tử của Hoa Kỳ (DPLA) cung cấp hàng triệu hình ảnh, văn bản ngắn, video và âm thanh từ khắp nơi trong nước Mỹ. DPLA làm việc với nhiều thư viện, kho lưu trữ, viện bảo tàng và các tổ chức văn hóa khác, đặc biệt tại Oregon và vùng Tây Bắc (Pacific Northwest) để cung cấp mọi trải nghiệm khám phá di sản văn hóa của người dân trong nước. Bạn có thể tìm nội dung theo chủ đề, xem triển lãm trực tuyến và truy cập vào những bộ gốc (Primary Source) do các nhà giáo dục phát triển.  

Resource Type: