Giờ Đọc sách

Giờ Đọc sách với chương trình It's Storytime mở ra thế giới ngôn ngữ, văn hóa, âm nhạc và vui chơi cho trẻ mới sinh, trẻ chập chững tập đi, trẻ con và người lớn thân yêu của trẻ. Thưởng thức các bài hát, hoạt động vận động, thơ ca, sách và cơ hội vui chơi với các gia đình khác.
Mỗi giờ đọc sách dành cho một nhóm tuổi cụ thể, trong một môi trường vui vẻ và phù hợp với độ tuổi để học tập và giao lưu.

Các giờ đọc sách sắp có

Jun 14

Toddler Storytime

Jun 14
Fri Jun 14
10:15 AM - 10:45 AM
Thư viện Hollywood

Toddlers (with a favorite adult) enjoy interactive stories, songs and games that encourage their emerging language skills.

Jun 14

Toddler Storytime

Jun 14
Fri Jun 14
11:00 AM - 12:00 PM
Thư viện Central

Toddlers (with a favorite adult) enjoy interactive stories, songs and games that encourage their emerging language skills.

Jun 14

Toddler Storytime

Jun 14
Fri Jun 14
11:15 AM - 11:45 AM
Thư viện Hollywood

Toddlers (with a favorite adult) enjoy interactive stories, songs and games that encourage their emerging language skills.

Jun 15

Music and Dance

Jun 15
Sat Jun 15
10:15 AM - 10:45 AM
Thư viện Hollywood

Enjoy songs, rhymes, rhythm and dance in this active program for children ages 0 to 6 and their parents or caregivers.

Jun 15

Book Babies

Jun 15
Sat Jun 15
11:15 AM - 11:45 AM
Thư viện Hollywood

Babies from birth to 12 months (with a favorite adult) enjoy songs, action rhymes, and playtime, with bonus socialization for babies and the adults.  

Jun 16

华语讲故事时间! 网上現场 - It's Chinese Storytime! Live

Jun 16
Sun Jun 16
10:00 AM - 11:00 AM
Online

一齐来阅读生动的故事, 唱歌, 童谣还有简单有趣的手工! 在家长陪同下,欢迎不同年龄儿童参加华语讲故事时间。

通过Zoom注册活动

图书馆的网上虚拟活动是属公众平台范围,我们致力于维持这些活动的安全性,参与者可能会被要求通过摄像头、聊天或取消静音来鉴定他们的身份。

Jun 16

Juneteenth: Black Family Storytime

Jun 16
Sun Jun 16
1:00 PM - 2:00 PM
Thư viện Rockwood

Join us for a special Black Family Storytime celebrating Juneteenth and Black resilience!

Jun 17

Toddler Storytime

Jun 17
Mon Jun 17
10:15 AM - 10:45 AM
Thư viện Belmont

Toddlers (with a favorite adult) enjoy interactive stories, songs and games that encourage their emerging language skills.

Jun 17

Book Babies

Jun 17
Mon Jun 17
11:15 AM - 11:45 AM
Thư viện Belmont

Babies from birth to 12 months (with a favorite adult) enjoy songs, action rhymes, and playtime, with bonus socialization for babies and the adults.  

Jun 18

Birth to 3 Storytime Online

Jun 18
Tue Jun 18
10:00 AM - 10:30 AM
Online

Join us online for a storytime filled with fun, interactive songs, rhymes, bounces and stories especially for babies & toddlers ages 0-3 and their favorite adults.

Số lượng người tham dự trực tiếp trong giờ đọc sách có thể được giới hạn. Vui lòng nhấp vào chương trình cụ thể để xem giới hạn sức chứa của phòng.