Bộ sưu tầm của thư viện chúng tôi

Bộ sưu tầm của thư viện chúng tôi

Thư viện Hạt Multnomah cung cấp đa dạng các tài liệu in ấn và điện tử để hỗ trợ nhu cầu thông tin, giáo dục và giải trí của cộng đồng chúng ta. Bộ sưu tầm phản ánh dân số đa dạng của hạt.

Để tạo ra và duy trì bộ sưu tầm, thư viện xem xét các yếu tố sau:

  • nhu cầu
  • độ chính xác
  • khách quan
  • ý nghĩa đương đại hoặc lịch sử
  • sự đa dạng về quan điểm
  • sự xuất sắc trong nghệ thuật
  • phù hợp với định dạng được sử dụng thư viện

Thư viện Hạt Multnomah có 19 địa điểm ở những khu vực quanh đây, bao gồm Thư Viện Trung Tâm (Central Library) ở thành phố Portland. Mỗi bộ sưu tầm được thiết kế phù hợp với diện tích của thư viện, lợi ích của cộng đồng và những yếu tố tạo nên nền văn hoá của cộng đồng. Chúng tôi giữ các bộ sưu tầm trong một số ngôn ngữ, bao gồm tiếng Trung Quốc, Nga, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Tự do truy cập

Thư viện Hạt Multnomah tuân thủ các nguyên tắc tự do trí tuệ, nghiêng về quyền tự do trong suy nghĩ và chống đối việc kiểm duyệt. Chúng tôi hỗ trợ quý vị quyền truy cập vào nhiều loại tài liệu ngay cả khi nội dung có thể gây tranh luận, không chính thống hoặc không được chấp nhận đối với người khác.

Người dùng thư viện ở mọi độ tuổi có thể truy cập toàn bộ bộ sưu tầm. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và người giám hộ giúp con mình lựa chọn những nguồn thông tin phù hợp với điều gia đình tin tưởng. Nhân viên của chúng tôi có thể giúp tìm tài liệu thích hợp cho mỗi gia đình.

Duy trì bộ sưu tầm

Để cung cấp bộ sưu tầm chất lượng cao trong không gian hạn chế, chúng tôi sẽ loại bỏ những thứ đã lỗi thời và cũ kỹ một cách thận trọng. Chúng tôi thay thế bằng các tài liệu vẫn còn có nhu cầu. Một số sách và các tài liệu khác của chúng tôi có giá trị lâu dài, đặc biệt là những sách có ý nghĩa lịch sử địa phương. Chúng tôi sẽ sửa chữa và bảo vệ chúng bất cứ khi nào có thể.

Đưa ra một đề nghị

Chúng tôi đón chào quý vị đề xuất một tác phẩm mà bạn muốn chúng tôi thêm vào bộ sưu tầm. Chúng tôi đón nhận mỗi đề xuất dưới sự xem xét nghiêm túc. Để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, chúng tôi cũng thường xuyên mượn các tài liệu từ các thư viện khác với Khoản Vay Mượn Liên Thư Viện  (Interlibrary Loan).

Bộ sưu tầm của thư viện, cùng với nhiều dịch vụ của chúng tôi, giúp cho cộng đồng của chúng ta có thể học hỏi và sáng tạo.