Ủng hộ thư viện

Thư viện Quận Multnomah là một thư viện tuyệt vời nhờ vào nhiều người ủng hộ. Đây là cách mà quý vị có thể tham gia.

The Library Foundation

Tổ chức The Library Foundation tài trợ hoạt động của thư viện với các phần quà lớn nhỏ từ hàng ngàn cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan.

Trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2023, tổ chức đã thực hiện kết nối với hơn 200,000 người, cung cấp hơn 102,000 cuốn sách và mở rộng 15 chương trình khác nhau giúp kết nối với hàng chục ngàn trẻ em đối mặt với sự không công bằng mà nó đưa đến những thách thức cho sự thành công về học tập.

The Library Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận được đánh giá bốn sao trên Charity Navigator và được Thư viện quận Multnomah chỉ định làm tổ chức tiếp nhận di sản và quà tặng theo kế hoạch có lợi cho thư viện.

Từ năm 2023 đến năm 2026, The Library Foundation sẽ tiếp tục tài trợ sách và chương trình, đồng thời cũng sẽ cho phép thư viện tạo dựng những môi trường học tập tiên tiến dành cho trẻ em và thiếu niên tại tám thư viện của chúng tôi, gồm cả xây mới hoặc được mở rộng thêm bao gồm các khu học tập cho trẻ em nhỏ, phòng hỗ trợ học tập thực nghiệm sáng tạo và khu vực cho thiếu niên có thể học tập, nghiên cứu. Trong khi kinh phí công tài trợ cho quá trình thi công xây dựng thì các khu vực học tập thiết kế theo nhu cầu, độc đáo này sẽ chỉ có thể thực hiện nhờ các nhà hỗ trợ tư nhân.

Tìm hiểu thêm về việc ủng hộ hoạt động của The Library Foundation.


Friends of the Library

Tổ chức Friends of the Library được hiểu là một bằng hữu của thư viện hỗ trợ nhiều chương trình khác nhau và thúc đẩy sự tham gia của công chúng trong thư viện.

Thiện nguyện viên giúp điều hành hoạt động bán sách với giá hạ hằng năm, một truyền thống rất được yêu thích của người yêu sách. Họ còn bố trí nhân viên cho cửa hàng Friends’ Library tại Thư viện Central. Tiền thu được từ tất cả những nỗ lực này đi vào các chương trình thư viện.

Friends of the Library là tổ chức hỗ trợ phi lợi nhuận được thành lập năm 1972. 

Tìm hiểu thêm về ủng hộ tổ chức Friends of the Library.