Tháng Năm tỏa sáng với Lễ kỷ niệm AANHPI

Tháng Năm là tháng Di sản người Mỹ gốc châu Á, người bản địa quần đảo Hawaii và Thái Bình Dương (AANHPI). Thư viện Quận Multnomah sẽ mừng sự kiện đa văn hóa này với các cộng đồng AANHPI.

Thư viện sẽ tổ chức một chương trình kỷ niệm vào cửa tự do tại Gymnasium (phòng Thể dục) của East Portland Community Center (740 SE 106th Avenue, Portland OR 97216) vào chiều thứ Bảy ngày 20 tháng 5 từ 2g - 4g. Do đây là một sự kiện lớn đầu tiên từ sau ngày đóng cửa các thư viện Midland và Holgate, thư viện rất phấn khởi để liên lạc với quý khách địa phương qua cách đưa thư viện đến gần quý vị và các bạn hơn!

Chương trình kỷ niệm bao gồm các tiết mục biểu diễn nhảy múa cổ truyền do nhóm múa Lân White Lotus, Joyful Dance, vũ điệu Hawaii v.v.. Sẽ có hoạt động giới thiệu origami, khéo tay xếp giấy và nghệ thuật bong bóng!

Lễ kỷ niệm sẽ có quầy thông tin dịch vụ thư viện về trợ giúp kỹ thuật, tạo resume, tìm việc làm, học tiếng Anh, lớp chuẩn bị thi Quốc tịch và thông tin về cộng đồng.