Making Comics to Change the World

Sat Mar 9
1:00 PM - 2:30 PM

Comics are a great way to tell stories and make people laugh, but did you know they can also bring positive change to the world? Join Wildfire cartoonist Breena Bard for this workshop demonstrating the basics of making comics, designing characters, and writing a script. Then put your skills to work to write a one-page comic about an issue you care about! Let's change the world, one comic at a time.  

Breena Bard, author

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.