Заколки для волос

Wed Jun 26
5:30 PM - 7:00 PM

Заколки для волос
Приглашаем взрослых и детей в увлекательный мир творчества! Дизайнер украшений Татьяна Коваленко научит вас изготовлению заколок для волос из атласных лент.

Photograph of a rose-shaped barrette made out pink ribbon

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.