Makerspace drop-in for teens

Sat Apr 27
2:30 PM - 5:30 PM

What will you create? Bring your ideas and make them a reality with 3D printers, craft cutters, laser cutter, sewing machines, art supplies, and more.

For teens in grades 6-12.

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.