Two-Spirit Printmaking Social

Thu Jun 13
5:00 PM - 7:00 PM

Culturally relevant and identity-supporting print-making night where adults who identify as Two-Spirit/LGBTQ+ can make pride bling with medallions, posters, flags, and learn more about local Two-Spirit resources.

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.