Nghệ Thuật Trưng Bày Hoa Tươi

Sun Aug 25
3:00 PM - 4:30 PM

Thảo Ann sẽ hướng dẫn cách trưng bày hoa tươi để tạo ra những tác phẩm mỹ thuật đặc sắc. Thư viện sẽ cung cấp tất cả các vật liệu và dụng cụ. Ưu tiên cho quý vị ghi danh trước.

This program is specific for Vietnamese speaking community and will be presented only in Vietnamese. 

All abilities are welcome. For disability accommodations, call 503.988.5123 or email help@multcolib.org 2-3 days before a program.