Nghệ Thuật Trưng Bày Hoa Tươi

Dom Ago 25
3:00 PM - 4:30 PM

Thảo Ann sẽ hướng dẫn cách trưng bày hoa tươi để tạo ra những tác phẩm mỹ thuật đặc sắc. Thư viện sẽ cung cấp tất cả các vật liệu và dụng cụ. Ưu tiên cho quý vị ghi danh trước.

This program is specific for Vietnamese speaking community and will be presented only in Vietnamese. 

Todos son bienvenidos. Para acomodaciones por discapacidad, llame al 503.988.5123 o escriba a help@multcolib.org 2 a 3 días antes del programa.