Sáng Tạo Bình Cảnh Thủy Tinh

Sat Apr 27
12:00 PM - 1:30 PM

Tác giả quyển Terrarium Craft: Create 50 Magical Miniature Worlds, sẽ trình bày sơ lược về lịch sử của terrarium và hướng dẫn quý vị kỹ thuật tạo và chăm sóc cây cảnh trong bình thủy tinh. Chương trình chỉ dành cho người lớn.

Thứ bảy ngày 27 tháng 4
12g - 1g30 trưa
Xin ghi danh để tham dự.

Đối với những người khuyết tật và cần các dịch vụ giúp đỡ, hãy gọi số 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org trước khi tới chương trình 2-3 ngày.

plants and soil in a glass terrarium on a table

All abilities are welcome. For disability accommodations, call 503.988.5123 or email help@multcolib.org 2-3 days before a program.