Sáng Tạo Bình Cảnh Thủy Tinh

周六 4月 27
12:00 PM - 1:30 PM

Tác giả quyển Terrarium Craft: Create 50 Magical Miniature Worlds, sẽ trình bày sơ lược về lịch sử của terrarium và hướng dẫn quý vị kỹ thuật tạo và chăm sóc cây cảnh trong bình thủy tinh. Chương trình chỉ dành cho người lớn.

Thứ bảy ngày 27 tháng 4
12g - 1g30 trưa
Xin ghi danh để tham dự.

Đối với những người khuyết tật và cần các dịch vụ giúp đỡ, hãy gọi số 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org trước khi tới chương trình 2-3 ngày.

plants and soil in a glass terrarium on a table

欢迎所有人士参加 ,  残障人士如需特别安排以便参与, 请於活动前2-3天, 致电503.988.5123或发送电子邮件至help@multcolib.org.