Giờ trợ giúp kỹ thuật bằng tiếng Việt/Vietnamese Tech Help

Thu Jun 27
3:30 PM - 5:00 PM

Quý vị có câu hỏi về kỹ thuật? Không cần đặt hẹn, xin hãy vào gặp một hỗ trợ viên thân thiện và am hiểu, người sẽ giúp quý vị tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi về thiết bị di động, trang web, tải nội dung hoặc thông tin, thiết bị đọc sách điện tử, bắt đầu làm quen với kỹ thuật và còn nhiều vấn đề khác. Hỗ trợ viên giúp quý vị trong 30 phút, trả lời câu hỏi và hướng dẫn sử dụng những thiết bị và ứng dụng khác nhau. 

Nếu quý vị cần giúp với loại phone nhiều chức năng, máy tính bảng hoặc laptop, xin vui lòng đem theo. Quý vị nên nhớ mang theo tên sử dụng và mật mã đăng nhập của các thiết bị vì có thể cần để chúng ta có thể cùng nhau làm việc thành công.

Three women on bicycles wearing traditional Vietnamese straw hats in front of a cityscape, next to a superimposed image of the country of Vietnam

All abilities are welcome. For disability accommodations, call 503.988.5123 or email help@multcolib.org 2-3 days before a program.