Bình chọn thiết kế bạn yêu thích cho tòa nhà Thư viện St. Jo

Sat Apr 13
1:00 PM - 3:00 PM

Thư viện St. Johns đang phát triển để hỗ trợ cộng đồng. Thư viện St. Johns sẽ được cải tiến và mở rộng diện tích. Tòa nhà Carnegie hiện tại vẫn được giữ nguyên và sẽ bổ sung thêm diện tích khoảng 1,500 feet vuông (ft2). Nhờ vào những phiên họp góp ý và cuộc họp trực tuyến, thành viên cộng đồng đã đóng góp nhiều ý tưởng thật hay cho phần nội thất của thư viện. Giờ đây một lần nữa chúng tôi muốn nhận được ý kiến từ các bạn. 

Bình chọn một thiết kế nội thất bạn yêu thích cho thư viện St. Johns tại trang mạng multcolib.org/expandedstjohns  từ Thứ Hai 8 tháng 4 – Thứ Hai 22 tháng 4!

Hoặc bầu chọn trực tiếp tại Thư viện St. Johns 7510 N Charleston Avenue

Quý vị và các bạn cũng có thể bầu chọn, chia sẻ ý tưởng và niềm vui thích về thiết kế nội thất của thư viện St. Johns trong buổi họp mở tự do cho công chúng:

Thứ Bảy 13 tháng 4

1g – 3 g chiều

Thư viện St. Johns: 7510 N Charleston Avenue

Có phiên dịch ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ, tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha. Có tặng sách và các thực phẩm ăn nhẹ.

Illustration of five people with different genders, skin tones, and clothing styles talking to each other with white talk balloons, in front of a light blue background.

All abilities are welcome. For disability accommodations, call 503.988.5123 or email help@multcolib.org 2-3 days before a program.