AANHPI: Nhạc cụ truyền thống Việt Nam

Sat May 11
1:00 PM - 3:00 PM

Kính mời quý vị tham dự buổi trình diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam với nghệ sĩ David Dahl và Thanh Nga để cùng kỷ niệm tháng Di sản người Mỹ gốc châu Á, người bản địa quần đảo Hawaii và Thái Bình Dương. Quý vị sẽ có cơ hội thưởng thức cách bố trí mới của thư viện.

Come celebrate Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander Heritage Month with Vietnamese traditional musical instruments from David Dahl and Thanh Nga, and see the newly refreshed library. This program will be bilingual, in English and Vietnamese. All are welcome!

images of dan bau, dan tranh

All abilities are welcome. For disability accommodations, call 503.988.5123 or email help@multcolib.org 2-3 days before a program.