AANHPI: Nhạc cụ truyền thống Việt Nam

周六 5月 11
1:00 PM - 3:00 PM

Kính mời quý vị tham dự buổi trình diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam với nghệ sĩ David Dahl và Thanh Nga để cùng kỷ niệm tháng Di sản người Mỹ gốc châu Á, người bản địa quần đảo Hawaii và Thái Bình Dương. Quý vị sẽ có cơ hội thưởng thức cách bố trí mới của thư viện.

Come celebrate Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander Heritage Month with Vietnamese traditional musical instruments from David Dahl and Thanh Nga, and see the newly refreshed library. This program will be bilingual, in English and Vietnamese. All are welcome!

images of dan bau, dan tranh

欢迎所有人士参加 ,  残障人士如需特别安排以便参与, 请於活动前2-3天, 致电503.988.5123或发送电子邮件至help@multcolib.org.