Kids

Books, events and other fun stuff at the library
Contact a librarian for a personalized reading recommendations or let us pick one for you.

Kids and family events

Feb 24

Acuarelas y mas

Feb 24
Sat Feb 24
3:00 PM - 4:30 PM
Biblioteca de Hillsdale

¿Has querido siempre aprender a pintar? Ven a descubrir a tu artista interior. Los materiales de arte están incluidos, pero puedes traer tus propios materiales. 

Feb 24

Hora De Cuentos

Feb 24
Sat Feb 24
3:00 PM - 3:45 PM
Biblioteca de Gregory Heights

¡Vengan a disfrutar y divertirse en este programa interactivo para niños de 0 a 6 años!

Feb 24

Giờ Đọc Sách / Vietnamese Storytime.

Feb 24
Sat Feb 24
3:30 PM - 4:15 PM
Biblioteca de Rockwood

Trẻ em từ 0-6 tuổi (đi kèm với người lớn) sẽ cùng nhau đọc sách, ca hát, và vui chơi với những hoạt động giúp các em phát triển kỹ năng ngôn ngữ và đọc viết.

Feb 25

华语讲故事时间! 网上現场

Feb 25
Sun Feb 25
10:00 AM - 11:00 AM
Online

一齐来阅读生动的故事, 唱歌, 童谣还有简单有趣的手工! 在家长陪同下,欢迎不同年龄儿童参加华语讲故事时间。

通过Zoom注册活动

图书馆的网上虚拟活动是属公众平台范围,我们致力于维持这些活动的安全性,参与者可能会被要求通过摄像头、聊天或取消静音来鉴定他们的身份。