Người cao tuổi

Thư viện cung cấp nhiều chương trình, dịch vụ và nguồn lực phong phú được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi. Một trong những nhóm phát triển nhanh nhất trong cộng đồng của chúng tôi và sử dụng dịch vụ thư viện nhiều nhất là nhóm người trên 55 tuổi. Ghé thăm thư viện Hạt Multnomah và quý vị sẽ thấy những người cao tuổi năng động đang tìm trên giá những cuốn sách và bộ phim họ thích và tham gia vào các chương trình.