Cha mẹ

Quý vị là chìa khóa đến thành công học đọc của con quý vị

Đọc sách. Nói chuyện. Chơi.

Có một liên kết trực tiếp giữa việc đọc to và thành công học đọc sau này. Đặt câu hỏi cho con quý vị khi quý vị đọc to, và nói về những bức tranh để thu hút con quý vị vào câu chuyện. Trẻ em lớn lên trong những gia đình hay nói chuyện - với cha mẹ nói chuyện với trẻ em và khuyến khích trẻ em nói - có lợi thế hơn trẻ em rất ít được tiếp xúc ngôn ngữ. Hãy vui chơi với các trò chơi chữ và sáng tác các bài hát và vần điệu trẻ con. Trẻ em chơi với âm thanh của các từ trước khi đi học được chuẩn bị tốt hơn để học đọc. Hãy bắt đầu hành trình của con quý vị đến với kỹ năng đọc viết sớm ngay hôm nay.