Nhà giáo dục

Dịch vụ và tài nguyên thư viện cho nhà giáo dục

Thẻ thư viện cho nhà giáo dục: Thẻ thư viện cho nhà giáo dục cho phép người dùng mượn và gia hạn đầu mục trong sáu tuần, chứ không phải là thời gian mượn sách ba tuần tiêu chuẩn. Thẻ này cũng cho phép các nhà giáo dục có đến 40 yêu cầu đặt sách không sử dụng cùng một lúc.

School Corps: School Corps tổ chức hỗ trợ chương trình giảng dạy (Buckets of Books, danh sách sách và tập hợp tài liệu web), cũng như hội thảo giáo viên và thăm lớp học để thuyết trình về tài nguyên thư viện.

Books 2 U: Books 2 U khuyến khích trẻ em đọc để tạo niềm vui riêng và để trở thành người sử dụng thư viện. Nhân viên thư viện và tình nguyện viên mang những sách đang được ưa chuộng đến các lớp học từ lớp 3 - lớp 5 của các trường đủ điều kiện và các địa điểm phục vụ trẻ em.

Talk It Up!: Tìm những ý tưởng tuyệt vời để tổ chức một nhóm thảo luận sách, cùng với hơn 150 hướng dẫn thảo luận cho các đầu mục cá nhân.

Cơ sở dữ liệu cho học sinh: Xem danh sách cơ sở dữ liệu của chúng tôi, nơi sinh viên có thể tìm thấy tài nguyên trực tuyến chất lượng để sử dụng cho bài tập của mình.

Tham quan Thư viện Trung tâm, đào tạo và đi theo nhóm: Quý vị có mang học sinh của mình đến Thư viện Trung tâm? Tìm hiểu thư viện cung cấp những dịch vụ gì cho các nhóm sinh viên.

Các trang web về sách thiếu nhi: Các trang web này sẽ giúp quý vị tìm những sách gợi ý nên đọc cho học sinh của mình.

Homework Center (Trung tâm Bài tập về nhà): Các trang web bài tập về nhà theo chủ đề, lựa chọn bởi nhân viên thư viện, bao gồm Live Homework Help (Trợ giúp làm Bài tập Trực tiếp).

Giáo dục tại nhà: Tất cả mọi thứ quý vị cần để dạy ở nhà từ hướng dẫn đến danh sách sách và các dịch vụ khác.

Trình độ đọc sách: Tài nguyên để giúp quý vị xác định trình độ đọc sách.