Buổi Giới thiệu Ứng dụng Sáng tác nhạc Ableton Live

вт июн 11
4:30 PM - 7:30 PM

Buổi chia sẻ này bao gồm kỹ năng và kinh nghiệm về cách soạn nhạc trên ứng dụng âm thanh kỹ thuật số Ableton Live. Chúng ta khám phá được những nguyên tắc cơ bản khi nghiên cứu sâu về tạo nhịp, thiết kế âm thanh và sắp xếp các bản nhạc. Học cách thao tác nhạc mẫu, sử dụng nhạc cụ kỹ thuật số MIDI và dùng hiệu ứng để thể hiện cụ thể âm thanh độc đáo của bạn.

Dù bạn là người mới học hoặc là nhà sản xuất kinh nghiệm, buổi chia sẻ này đem đến sự hiểu biết sâu sắc và phương tiện kỹ thuật quý giá làm nâng cao kỹ năng sáng tác âm nhạc của bạn. Đây là cơ hội để vận dụng tính sáng tạo và mang ý niệm âm nhạc của bạn vào cuộc sống.

Mọi người đều được chào đón. Đối với người có tình trạng khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi email đến help@multcolib.org 2-3 ngày trước chương trình.

Illustration of a calendar with a date circled in red ink

Мы рады всем посетителям с любыми возможностями. Для обеспечения безбарьерного доступа лицам с ограниченными возможностями звоните 503.988.5123 или отправьте сообщение на электронный адрес help@multcolib.org за 2-3 дня до программы.