Thư viện lưu động

Weekly Hours

  • 星期一 không mở cửa
  • 星期二 11g sáng - 4g chiều
  • 星期三 11g sáng - 4g chiều
  • 星期四 11g sáng - 4g chiều
  • 星期五 11g sáng - 4g chiều
  • 星期六 11g sáng - 4g chiều
  • 星期天 không mở cửa

Thư viện lưu động trưng bày các kệ sách để tìm đọc, cho đăng nhập wi-fi và trợ giúp kỹ thuật. Thư viện được trang bị máy tính, điểm in, chụp tài liệu (scan) và gửi điện thư (faxing), có hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm.