Trang trí món thạch rau câu 4D

Jelly Cake

Học cách làm và trực tiếp thử làm món thạch rau câu trong suốt 4D, cách làm khuôn, với màu tự nhiên và nhân tạo, và cách làm thạch rau câu 4D hình bông hoa.

Presenter: