Giờ Kể Chuyện Và Đọc Sách! Trực Tuyến / It's Vietnamese Storytime! Live

时间

Sun, Jan 30, 2022
2:00 to 3:00

地点

报名详情请查看事件描述。

Vietnamese Storytime

Tham gia giờ kể chuyện và đọc sách trực tuyến với nhân viên thư viện qua những cuốn sách, bài hát, vần điệu vui tươi, và nhiều điều thú vị khác!

Xin đăng ký để tham gia chương trình qua Zoom.