Chúng Tôi Nói Ngôn Ngữ Của Qúy Vị

Thư Viện Quận Hạt Multnomah kết nối  các cộng đồng người nhập cư tới các thông tin và tài nguyên, mà họ cần để thành công trên nước Hoa Kỳ. Chúng tôi hướng dẫn tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, không kể nguồn gốc văn hóa với các dịch vụ miễn phí để giúp họ học tiếng Anh, kiếm việc làm, bổ túc thêm kiến thức điện toán, chuẩn bị cho các kỳ thi quốc tịch và đạt được thành tựu trong học vấn.

Welcome to the Library series: Vietnamese Chapter 1: Welcome to the Library

Hãy mượn cuốn video này từ Thư Viện.

Nhân viên thư viện song ngữ nói tiếng Việt và Anh

Xin yêu cầu dịch vụ thông dịch  khi quý vị cần nói chuyện với nhân viên thư viện qua điện thoại cũng như trực tiếp đến thư viện.

Các bộ sưu tập tiếng Việt trong thư viện


Để biết thêm thông tin về các dịch vụ bằng tiếng Việt, hãy liên hệ với chúng tôi.