Thông tin về dịch vụ thư viện

Bản tin: Tháng 8, năm 2020

Thông tin về dịch vụ thủ viện

Thư viện miễn tiền phạt

 

Sử dụng dịch vụ đặt và nhận sách

 


Nhân viên thư viện Việt

Hỏi Đáp Trực Tuyến với Thư viện Multnomah

Nếu Quý vị có thắc mắc về thư liệu, các dịch vụ thư viện, chương trình và sự kiện, hoặc thông tin liên quan đến COVID-19.

Mỗi Chủ Nhật từ 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều.

Đăng ký


Kể chuyện và đọc sách

Giờ Kể Chuyện và Đọc Sách TRỰC TUYẾN!

Vào Chủ Nhật ngày 16 tháng 8 và Chủ Nhật ngày 30 tháng 8 từ 3 giờ - 4 giờ chiều. 

Sẽ có đọc sách, hát, các vần điệu vui tươi, và thủ công. Mời quý vị đến thư viện Gregory Heights, Holgate hoặc Midland nhận đồ làm thủ công cho ngày 16 tháng 8.

Đăng ký


Giờ Kể chuyện Và Đọc sách!

Trong khi các thư viện Quận Multnomah đóng cửa vì đại dịch lên sức khỏe cộng đồng, nhân viên thư viện thực hiện Giờ Kể Chuyện Và Đọc Sách trên Youtube với những bài hát, câu chuyện và sách đọc.

YouTube


Thư viện đã cung cấp các phim Giờ Kể Chuyện và Đọc Sách từ tháng Tư, chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của quý vị để chúng tôi rút kinh nghiệm. Mời quý vị điền khảo sát dưới đây.

Khảo Sát


Đọc sách điện tử

Sách điện tử và các tài liệu tải về được

Hãy thử các ứng dụng và dịch vụ này để mượn tài liệu thư viện dạng kỹ thuật số, như sách điện tử, sách nói, tạp chí, âm nhạc và phim.  

Nhấn vào trang


Nhận trợ giúp ở đâu

Nhận trợ giúp ở đâu

Vào trang nguồn thông tin cộng đồng quận Multnomah để xem được hướng dẫn nơi cung cấp thực phẩm, săn sóc sức khỏe, trợ giúp tài chánh và thêm nữa.

Trợ giúp


COVID-19

Thông tin chính thức và mới cập nhật về COVID-19 

Vào trang COVID-19 của Bộ Y tế Quận Multnomah để tìm Twitter và Facebook tại MultCoHealth. Những hướng dẫn, nguồn lực cộng đồng, việc phòng ngừa bệnh tật và thêm nữa với nhiều ngôn ngữ.

Nhấn vào trang COVID-19 


Mặc dù thư viện đóng cửa, nhưng chúng tôi vẫn có thể trả lời những câu hỏi của quý vị bằng thư điện tử. E-mail chúng tôi qua vietnamese-staff@multco.us, hoặc gọi 503.988.5123 và yêu cầu nói chuyện với nhân viên Việt.

Liên hệ với chúng tôi