Giúp đỡ về trường đại học cho thiếu niên

Hỗ trợ tài chính

College Goal Oregon (Mục tiêu Đại học của Oregon): Được giúp điền Free Application for Federal Student Aid (Đơn xin Hỗ trợ Sinh viên Liên bang Miễn phí - FAFSA, liên kết dưới đây).

Educators for Fair Consideration (Nhà giáo dục vì Xem xét Bình đẳng): " Chúng tôi cung cấp học bổng và các dịch vụ tư vấn cho sinh viên nhập cư có thu nhập thấp đã được nhận vào học và/hoặc hiện đang theo học trong các trường đại học Hoa Kỳ Chúng tôi giúp sinh viên nhập cư trở thành chất xúc tác cho thay đổi, bằng cách tạo ra các cơ hội cố vấn, nghệ thuật, và phục vụ trong cộng đồng của họ."

FAFSA: Free Application for Student Aid: Xin Trợ cấp Pell, Cho vay Stafford, Cho vay Perkins, và chương trình vừa học vừa làm, bên cạnh các chương trình khác.

FastWeb: Sử dụng thư mục đại học của họ, đọc bài viết về việc chuẩn bị cho đại học, hoặc đăng ký thông tin học bổng tùy chỉnh miễn phí.

FinAid: Trang Thông tin về Hỗ trợ Tài chính: "Một hướng dẫn về hỗ trợ tài chính cho sinh viên miễn phí, toàn diện, độc lập và khách quan."

FinAid: Hỗ trợ cho Sinh viên Thiểu số: "...thông tin về học bổng và học bổng nghiên cứu cho sinh viên thiểu số." Một phần của FinAid.org.

Get College Funds: Oregon Student Assistance Commission (Nhận Tài trợ Đại học: Ủy ban Hỗ trợ Sinh viên Oregon): Học bổng cho sinh viên Oregon.

Scholarship Database (Cơ sở dữ liệu Học bổng): Từ Phòng Educacional CASA của Đại học Tiểu bang Oregon. "Một loạt các cơ sở dữ liệu học bổng cũng như học bổng cho người gốc La tinh."

Smart Saving for College Expenses (Tiết kiệm Thông minh cho Chi phí Đại học): Tính toán ngân sách cho đại học, học cách mở một kế hoạch tiết kiệm đại học, và hơn nữa.

Student Guide to Financial Aid (Hướng dẫn về Hỗ trợ Tài chính cho Sinh viên): Từ Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. Thông tin toàn diện về các khoản trợ cấp, cho vay, và các chương trình vừa học vừa làm.

Chương trình tính toán nợ vay sinh viên: Một chương trình tính toán để giúp dự kiến chi phí vay và thanh toán hàng tháng.

Xét tuyển

ACT Assessment (Đánh giá ACT):  Những câu hỏi thường gặp, câu hỏi mẫu và chiến lược, và cách đăng ký

Chuẩn bị cho GED tại thư viện: Tìm hiểu về các yêu cầu thi. Truy cập tài nguyên thư viện, kiểm tra thực hành và trang web để học trong năm lĩnh vực môn học

Giáo dục Cơ bản cho Người lớn/GED tại Cao đẳng Cộng đồng Mount Hood: "Chương trình ABE/GED cung cấp lớp học bằng cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh thiết kế để phát triển các kỹ năng cần thiết về đọc hiểu, toán, khoa học, khoa học xã hội và viết luận để chuẩn bị cho các kiểm tra GED, tiến bộ về kỹ năng và khả năng làm việc. Các cá nhân 16 tuổi hoặc hơn đủ điều kiện ghi danh."

Giáo dục Cơ bản cho Người lớn (ABE) tại PCC: Bao gồm thông tin về các lớp chuẩn bị cho GED miễn phis.

College Board Online: Đăng ký trực tuyến; gửi điểm số của quý vị đến các trường.

Common Application Online: Đồng thời xin học tại các trường đại học dùng mẫu đơn xin chung. Quý vị phải đăng ký để sử dụng trang web.

Educational Testing Service (Dịch vụ Kiểm tra Giáo dục): Câu hỏi thực hành cho AP, SAT, GRE, GMAT, TOEFL, và LSAT. Tin tức về hỗ trợ tài chính, đại học, nghề nghiệp

Learning Express Library (Thư viện Học Cấp tốc): Làm bài kiểm tra thực hành bao gồm GED, tuyển công chức, mỹ dung học, môi giới bất động sản, một số kỳ thi Advanced Placement, ACT, SAT, và nhiều kỳ thi khác nữa. Quý vị sẽ cần phải thiết lập một tên người dùng và mật khẩu. Sử dụng số thẻ thư viện của quý vị làm tên người dùng.

Scholarship Help (Giúp đỡ Học bổng): "Đọc trang web của chúng tôi và lấy thông tin về học bổng cũng như những lời khuyên tốt nhất chúng tôi có thể cung cấp về cách để thành công trong việc săn học bổng."

Teen Ink: College Essays (Tiểu luận Đại học): Những tiểu luận đại học thật do các thiếu niên thật viết.

Vocab Minute: Podcast Vocab Minute giúp quý vị nhớ những từ phức tạp, dài của SAT bằng cách định nghĩa chúng trong những bài hát vần ngắn. Từ Princeton Review.

Youth Employment Institute (Viện Việc làm cho Thanh niên): Đào tạo sẵn sàng cho công việc và kinh nghiệm làm việc có giám sát, cộng với đào tạo máy tính, chuẩn bị GED, và hơn nữa. Cung cấp kiểm tra GED tại đây hàng tuần.

Zinch: Zinch là một trang theo phong cách Facebook nơi các cán bộ xét tuyển đại học có thể xem hồ sơ cá nhân do quý vị tạo.

 

Hướng dẫn

College Navigator: " Tìm kiếm theo chương trình cung cấp, bằng cấp cung cấp, loại trường, giá cả, sự chọn lọc, khoảng cách từ nhà, kích thước trường, sứ mệnh của trường (trường đại học có truyền thống cho người da đen, đơn giới tính), mở rộng cơ hội học tập cho người lớn (chương trình cấp bằng vào cuối tuần và buổi tối), và chương trình thể thao liên trường được cung cấp."

CollegeView Search: Tìm các trường đại học đáp ứng yêu cầu của quý vị: chi phí, chuyên ngành, dịch vụ, tài nguyên máy tính, loại ký túc xá, kích thước thành phố, v.v.

Historically Black Colleges and Universities (Trường Đại học có Truyền thống cho Người da đen): Trang nhà của Trường Đại học có Truyền thống cho Người da đen.

US News and World Report College and Career Center (Trung tâm Đại học và Nghề nghiệp của Tin tức Hoa Kỳ và Báo cáo Thế giới): Xếp hạng đại học, hỗ trợ tài chính, cuộc sống sinh viên, bảng tính để tính toán chi phí, thông tin nghề nghiệp, và hơn nữa.

Worldwide Directory of Residential Colleges (Thư mục Đại học Nội trú Toàn cầu): Không biết đại học nội trú là gì và tại sao quý vị muốn học đại học nội trú? Đây là nơi để tìm hiểu.

 

Du học

CIEE: Council on International Educational Exchange (Hội đồng Trao đổi Giáo dục Quốc tế): Học tập, làm việc, và tình nguyện ở nước ngoài. Chọn từ 60 chương trình du học của 30 nước chủ nhà.

StudyAbroad.com: "Hàng ngàn chương trình du học tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới."

Transitions Abroad: Học, du lịch, làm việc, và sống ở nước ngoài.