Chỗ ở và nhà ở tạm

Chúng tôi phục vụ một loạt các trung tâm dịch vụ xã hội cho người vô gia cư và đã từng vô gia cư. Mỗi tháng 18 tình nguyện viên tiếp cận cộng đồng mang các bộ sưu tập sách, tạp chí, sách nói, phim và trò chơi ghép hình đến cho người lớn, trẻ vị thành niên và trẻ em tại chỗ ở cho người vô gia cư, chỗ ở cho người bị bạo hành gia đình và trẻ vị thành niên, trung tâm dịch vụ xã hội và dừng chân ban ngày, và nhà ở tạm và các trung tâm nhà ở cố định cho người đã từng vô gia cư.

Hàng tháng chúng tôi gửi đi tờ quan tâm. Một số các chủ đề hay được yêu cầu nhất là cai rượu và ma túy, tìm việc, cảm hứng, sức khỏe (đặc biệt là sách về bệnh tiểu đường), cha mẹ và mang thai, GED, tiểu thuyết bí ẩn và khoa học viễn tưởng. Năm ngoái chúng tôi chuyển hơn 19.000 đầu mục.

Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc với chúng tôi.

Hãy tình nguyện!