Sử dụng hình ảnh của thư viện

Duyệt lần cuối ngày 27 tháng 6 năm 2011

Trong quá trình hoạt động hàng ngày, thư viện có thể chụp ảnh của người, địa điểm và những điều biến Thư viện Hạt Multnomah thành một tổ chức độc đáo và được yêu mến. Những hình ảnh này có khả năng được đưa lên đây trên trang web, trong các giao tiếp khác từ thư viện đến công chúng, và ở nơi công cộng khác. Tất cả hình ảnh sử dụng trên trang web thư viện hoặc được bảo vệ bởi bản quyền và/hoặc bao quát trong giấy phép Creative Commons.

Chúng tôi làm hết sức để đảm bảo tất cả mọi người được chụp ảnh ý thức được tình hình và cơ hội để từ chối tham gia nếu họ chọn. Nếu quý vị thấy một hình ảnh của bản thân hoặc gia đình mình mà quý vị muốn loại bỏ, chỉ cần cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ loại bỏ nó ngay lập tức.