Trẻ mới biết đi

Giữ trẻ đủ lâu để đọc sách cùng nhau thật khó phải không? Điều đó là bình thường! Con quý vị có rất nhiều việc để làm!

Chìa khóa của việc đọc sách với nhau là việc tìm ra thời gian trong ngày khi trẻ em dễ tiếp thu nhất. Việc cố gắng đọc cho một trẻ mới biết đi muốn chơi bên ngoài hoặc với đồ chơi mới được phát hiện sẽ gây khó chịu cho cả hai người. Con quý vị sẽ quan tâm nhiều nhất khi cháu không đói, ướt hoặc mệt mỏi.

Hãy đọc tương tác. Thu hút con quý vị bằng cách đặt câu hỏi cho cháu và khuyến khích cháu lặp lại các cụm từ quen thuộc trong sách: "Nhưng đó không phải là tràn sữa." Sau khi hỏi con quý vị một câu hỏi, đợi trong năm giây để cung cấp cho cháu thời gian để trả lời. Những cuộc nói chuyện này là cách tốt nhất để khuyến khích ngôn ngữ. Điều này được gọi là đọc đối thoại.

Đọc sách với trẻ mới biết đi

 • Đọc đi đọc lại các câu chuyện yêu thích.
 • Thu hút con quý vị tham gia tích cực vào việc kể chuyện.
 • Đặt những câu hỏi mà có câu trả lời không chỉ là có hoặc không - "Cái này gọi là gì?" "Ôi, tôi tự hỏi cô ấy đang làm gì?"
 • Tóm tắt cuốn sách nếu có quá nhiều từ, hoặc chỉ nói về tranh. Hầu hết các sách cho trẻ mới tập đi không có cốt truyện vì vậy không cần phải đọc từ đầu đến cuối.
 • Cho con quý vị tiếp cận sách. Lựa chọn những gì cháu muốn nhìn thấy và học cách lật trang là một phần của kỹ năng đọc viết sớm.

Trẻ mới tập đi thích gì ở Sách

 • Sách nhỏ vừa tay nhỏ
 • Sách có vần điệu đơn giản
 • Sách với các sự vật tương tự - giày, đồ chơi, vật nuôi
 • Sách với các thói quen quen thuộc – giờ đi ngủ, giờ đi tắm, bữa ăn
 • Nâng sách cắt hình nổi
 • Sách có ít từ hoặc từ lặp lại – những cuốn sách con quý vị có thể học thuộc
 • Sách đọc trước khi đi ngủ