Sáu kỹ năng đọc viết sớm

Trẻ nhỏ cần nhiều kỹ năng để trở thành người đọc sách thành công. Một nhóm các chuyên gia về đọc đã xác định rằng sáu kỹ năng đọc viết sớm cụ thể trở thành nền tảng cho đọc và viết sau này. Nghiên cứu cho thấy trẻ em đi học với nhiều kỹ năng này hơn có thể được hưởng lợi từ các hướng dẫn học đọc nhận được khi đến trường.

Từ vựng

Từ vựng, biết tên các sự vật, là một kỹ năng cực kỳ quan trọng đối với trẻ em khi học đọc. Hầu hết trẻ em nhập học biết từ 3.000 đến 5.000 từ. Giúp phát triển vốn từ vựng của trẻ bằng cách đọc nhiều sách với trẻ, cả tiểu thuyết và sách phi hư cấu, và bằng cách gọi tên tất cả các sự vật trong thế giới của con quý vị.

Động lực Chữ in

Động lực Chữ in là sự quan tâm và thích thú với sách của một đứa trẻ. Một đứa trẻ có động lực chữ in thích được đọc cho nghe, chơi với sách, giả vờ viết chữ, đòi được đọc cho nghe và thích đi đến thư viện. Khuyến khích động lực chữ in trong con quý vị bằng cách biến việc đọc sách với con quý vị thành một thời gian đặc biệt, để sách nơi dễ lấy, và để con quý vị thấy rằng quý vị thích đọc sách. Giải thích cách quý vị sử dụng đọc và viết trong cuộc sống hàng ngày.

Nhận thức Chữ in

Nhận thức Chữ in bao gồm việc biết được rằng viết bằng tiếng Anh tuân theo các quy tắc cơ bản như viết từ trên xuống dưới và từ trái sang phải, và rằng chữ in trên trang là những gì đang được đọc bởi một người biết cách đọc. Một ví dụ về nhận thức chữ in là khả năng của một đứa trẻ để trỏ đến các từ trên trang sách. Nhận thức chữ in của con quý vị có thể được khuyến khích bằng cách chỉ ra và đọc các từ ở mọi nơi quý vị nhìn thấy - trên biển hiệu, nhãn, tại các cửa hàng tạp hóa và bưu điện.

Kỹ năng Tường thuật

Kỹ năng tường thuật, có thể hiểu và kể chuyện, và mô tả sự vật, là quan trọng để trẻ em có thể hiểu được những gì chúng đang học để đọc. Một ví dụ về kỹ năng tường thuật là khả năng của một đứa trẻ để kể lại những gì xảy ra tại một bữa tiệc sinh nhật hay trong một chuyến đi đến sở thú.

Giúp con quý vị tăng cường kỹ năng tường thuật của mình bằng cách yêu cầu cháu kể cho quý vị về cuốn sách, thay vì chỉ nghe quý vị đọc chuyện. Khuyến khích con quý vị kể cho quý vị về những điều cháu đã làm mà có một trình tự thường xuyên với điều đó.

Kiến thức Chữ cái

Kiến thức Chữ cái bao gồm biết rằng các chữ cái có tên và khác nhau, và rằng âm thanh nhất định đi với các chữ cái nhất định. Một ví dụ về kiến thức chữ cái là khả năng của một đứa trẻ để nói tên của chữ cái B và âm thanh B tạo ra.

Kiến thức chữ cái có thể được phát triển bằng cách sử dụng nhiều hoạt động đọc hoặc viết thú vị, như chỉ ra và đọc tên các chữ cái trong sách bảng chữ cái, sách hình, hoặc trên các biển hiệu và nhãn. Đối với trẻ sơ sinh, nói về hình dạng của sự vật, và đối với trẻ mẫu giáo, thử vẽ chữ cái và tranh trên cát.

Nhận thức Ngữ âm

Nhận thức Ngữ âm là khả năng nghe và điều khiển các âm thanh nhỏ hơn trong các từ. Nhận thức ngữ âm bao gồm khả năng nghe và tạo ra các vần điệu, nói các từ có âm thanh hoặc nhóm âm bị tách ra và khả năng ghép hai nhóm của từ với nhau để tạo thành một từ. Hầu hết trẻ em gặp khó khăn trong việc đọc gặp khó khăn trong nhận thức ngữ âm.Tăng cường nhận thức ngữ âm bằng cách chơi trò chơi chữ thú vị với con của quý vị:

  • Tạo ra các từ ngộ nghĩnh bằng cách thay đổi âm đầu tiên của một từ: milk, nilk, pilk, rilk, filk.
  • Nói các từ có một sự tạm ngừng giữa các âm tiết ("rab" và "it") và để con quý vị đoán từ quý vị đang nói.
  • Đọc truyện thơ có vần điệu hoặc các âm khác nhau cho con quý vị.