Trẻ mầm non

Trẻ mầm non gần như đã sẵn sàng để đọc! Quý vị có thể giúp con mình chuẩn bị bằng cách tiếp tục đọc to từ các cuốn sách yêu thích và giới thiệu sách mới. Khuyến khích con quý vị để ý chữ in trong thế giới xung quanh - các chữ cái trên biển báo giao thông hoặc trên hộp ngũ cốc. Cho con quý vị cơ hội hàng ngày để thử nghiệm với viết chữ sớm. Con quý vị sẽ học được thông tin quý giá về chữ in và chữ in hoạt động như thế nào – chữ in sử dụng các biểu tượng được gọi là chữ cái, rằng các chữ cái này có tên và âm thanh cụ thể, rằng các chữ cái được viết từ trái sang phải. Quý vị không phải lo lắng về việc dạy chữ cái một cách chính thức - chỉ cần đem lại cho con quý vị nhiều hoạt động thú vị và khen ngợi những nỗ lực đọc và viết ban đầu.

Đọc với trẻ mầm non

 • Để con quý vị được tham gia vào việc lựa chọn sách và để cháu thực hành kể lại câu chuyện theo cách của mình.
 • Nói về những bức tranh, nhân vật và sự kiện trong câu chuyện khi quý vị đang đọc.
 • Khuyến khích con quý vị sử dụng trí tưởng tượng của cháu hoặc để đưa ra dự đoán về những gì sẽ xảy ra trong một câu chuyện.
 • Tình cờ chỉ ra một số chữ cái trong sách. "Có một chữ 'j.' Tên con cũng bắt đầu bằng chữ 'j' đấy." Đôi khi, di ngón tay bên dưới dòng chữ khi quý vị đọc to.
 • Chọn một số cuốn sách có sự lặp lại và vần điệu và đọc to với những khoản ngừng để cho phép con quý vị có thời gian điền các từ vào.

Trẻ mầm non thích gì trong sách

 • Sách kể chuyện
 • Sách khiến trẻ cười
 • Sách với văn bản đơn giản trẻ có thể học thuộc
 • Sách về trẻ con giống như chúng -- và sách giới thiệu trẻ em khác chúng
 • Sách về đi học và sách về kết bạn
 • Sách có ngôn ngữ vần điệu hoặc vui tươi
 • Sách bảng chữ cái, sách đếm và sách từ vựng
 • Sách về thế giới thực -- xe tải, khủng long, côn trùng