Sẵn sàng đọc sách

 • Tham gia giờ đọc truyện miễn phí cho em bé, trẻ mới biết đi, trẻ mầm non và gia đình của thư viện.
 • Nói chuyện, hát và kể chuyện cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong suốt cả ngày. Sử dụng, những câu đơn giản, ngắn. Khuyến khích những nỗ lực nói chuyện với quý vị của con quý vị.
 • Chia sẻ sách với con quý vị ít nhất 10 phút mỗi ngày, bắt đầu từ khi còn trứng nước. Đừng lo lắng nếu em bé nhai hoặc chơi với sách - đó đều là một phần của quá trình dẫn đến đọc sách.
 • Cho con quý vị đi kiểm tra thị lực và thính giác từ sớm và hàng năm. Hạn chế thời gian xem ti vi. Nghiên cứu liên kết thời gian xem ti vi đáng kể với sự suy giảm các kỹ năng ngôn ngữ.
 • Để sách của trẻ ở nơi trẻ dễ lấy trên các kệ thấp.
 • Làm gương. Đọc sách trước mặt con. Giải thích đọc và viết giúp quý vị hoàn thành mọi việc hàng ngày như thế nào.
 • Chọn nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ hiểu được tầm quan trọng của việc đọc sách và nói chuyện với trẻ em.

Nói chuyện

Cách quý vị nói chuyện với trẻ em cũng quan trọng như mức độ thường xuyên quý vị nói chuyện với chúng.

 • Nói chuyện với trẻ em, không độc thoại – nói chuyện hiệu quả hơn rất nhiều khi có sự tương tác.
 • Không đơn giản hóa khi quý vị nói chuyện với trẻ mới biết đi – nghe các câu càng phức tạp thì trẻ cũng có thể nói những câu càng phức tạp.
 • Phản hồi - nếu em bé nói "mẹ-mẹ-mẹ" trả lời những cố gắng nói chuyện đó bằng "Ừ, mẹ ở đây."
 • Nhìn mặt trẻ khi nói chuyện – trẻ em xem miệng của người lớn để kết nối hình dạng với âm thanh.
 • Lặp lại từ - điều này củng cố con đường thần kinh được sử dụng cho ngôn ngữ.
 • Nói chậm và rõ từng âm - điều này giúp rèn luyện tế bào thần kinh trong não xác định các âm thanh cụ thể.
 • Phát triển các kỹ năng đọc viết sớm của con quý vị. Trẻ em đi học với các kỹ năng đọc viết sớm có thể được hưởng lợi nhiều hơn từ giảng dạy tập đọc khi đến trường.