Phát triển bộ não

Ôi! Sách và em bé và bộ não!

Em bé khi sinh ra đã bắt đầu học tập. Khoa học phát triển bộ não cho chúng ta biết rằng ba năm đầu đời là rất quan trọng để phát triển bộ não của trẻ. Trong năm tuổi đầu tiên kích thước bộ não tăng gấp đôi. Đến khi ba tuổi bộ não của một em bé hoạt động gấp đôi bộ não của người lớn. Trong thời gian này bộ não đang chuẩn bị nền tảng cho đời sống học tập và thành công học tập trong tương lai.

Cha mẹ, ông bà và những người chăm sóc có một vai trò quan trọng. Họ có thể tạo sự khác biệt rất lớn trong sự tăng trưởng bộ não sớm này. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ học tốt nhất qua sự chăm sóc ấm áp, giàu tình cảm. Bế, nói chuyện và đọc sách cho con trẻ giúp hình thành các kết nối trong bộ não. Bộ não của một đứa trẻ khỏe mạnh cuối cùng sẽ hình thành hàng nghìn tỷ kết nối như vậy! Các nhà khoa học cũng cho chúng ta biết rằng kích thích bộ não của trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ có thể được thực hiện bằng những hành động đơn giản - hát những bài hát trẻ con, nói về màu sắc và chất liệu mà trẻ nhìn thấy trong cửa hàng tạp hóa, bế và đọc sách cho trẻ hàng ngày. Hành động đơn giản với kết quả đáng kinh ngạc.

Suy nghĩ mới về phát triển bộ não của em bé.

Nghiên cứu về bộ não rất phức tạp, nhưng thông điệp lại rất đơn giản: Em bé sinh ra đã bắt đầu học tập! Những khám phá mới nhất trong khoa học thần kinh trong vài năm gần đây đã đem lại cho chúng ta hiểu biết hoàn toàn mới về cách bộ não phát triển. Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi sự phát triển của công nghệ hình ảnh bộ não tinh vi, chẳng hạn như chụp PET.

Di truyền không quyết định cấu trúc bộ não.

Cách bộ não phát triển dựa trên một tương tác phức tạp giữa các gen quý vị có khi sinh ra và những trải nghiệm của quý vị. Bằng chứng rõ ràng đã nổi lên cho thấy rằng hoạt động, trải nghiệm, sự gắn bó, và kích thích quyết định cấu trúc bộ não.

Những trải nghiệm ban đầu trực tiếp tác động đến cách bộ não được "kết nối."

Khi sinh ra, bộ não của em bé chưa hoàn chỉnh rõ rệt. Hầu hết 100 tỷ tế bào thần kinh của bộ não chưa được kết nối vào mạng lưới. Một số tế bào thần kinh được lập trình cho các chức năng cụ thể-thở và tim đập, nhưng hầu hết chưa được chỉ định cho nhiệm vụ và đang chờ đợi những trải nghiệm trong môi trường để xác định chức năng của chúng. Kết nối được tạo ra bởi trải nghiệm cảm giác-thị giác, khứu giác, xúc giác, và đặc biệt là vị giác, kích thích sự tăng trưởng của các kết nối thần kinh. Hình thành và củng cố những kết nối này là những nhiệm vụ trọng tâm của việc phát triển bộ não sớm. Đến khi ba tuổi bộ não của trẻ hoạt động gấp đôi bộ não của người lớn--và cứ như vậy trong suốt mười năm đầu tiên của cuộc đời.

Bộ não của trẻ tạo thành gấp đôi số khớp thần kinh (kết nối) mà trẻ cuối cùng sẽ cần. Nếu các khớp thần kinh được sử dụng nhiều lần trong cuộc sống hằng ngày của trẻ, chúng sẽ được tăng cường. Nếu không được sử dụng nhiều lần, chúng sẽ bị loại bỏ. Theo cách này, trải nghiệm đóng vai trò quan trọng trong việc "kết nối" bộ não của trẻ. Mức độ hoạt động giảm tự nhiên trong thời thanh niên khi bộ não "cắt bớt" các kết nối không sử dụng.

Phát triển não bộ là phi tuyến tính; có những giai đoạn quan trọng để đạt được các loại kỹ năng và kiến thức khác nhau.

Bộ não con người có khả năng thay đổi đáng kể nhưng thời điểm là rất quan trọng. Trong khi vẫn tiếp tục học tập trong suốt vòng đời, có những "giai đoạn quan trọng" cho sự phát triển tối ưu. Những trải nghiệm tiêu cực hoặc sự thiếu kích thích thích hợp ở thời điểm nhất định có ảnh hưởng nghiêm trọng và lâu dài hơn. Khả năng này của bộ não thay đổi để thích ứng với môi trường được gọi là "cơ chế thần kinh mềm dẻo" của bộ não.

Những tương tác ban đầu có ảnh hưởng quyết định đến bản chất và mức độ năng lực của người lớn.

Trẻ em học trong bối cảnh của các mối quan hệ quan trọng. Sự chăm sóc và nuôi dưỡng ban đầu có ảnh hưởng quyết định, lâu dài về cách con người phát triển, khả năng học tập và khả năng điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Nghiên cứu về tác động của sự gắn bó ban đầu xác nhận rằng sự chăm sóc ấm áp, tình cảm là cần thiết cho sự phát triển bộ não lành mạnh.