Chương Trình Hộ Chiếu Thư Viện Oregon

Thư Viện Hạt Multnomah đã tham gia vào Chương Trình Hộ Chiếu Thư Viện, cho phép các khách hàng thân thuộc của Thư Viện Hạt Multnomah tiếp cận vào hơn 100 thư viện có tham gia chương trình ở tiểu bang Oregon. Tìm hiểu xem thư viện của quý vị có tham gia không.

Các chủ thẻ của những thư viện có tham gia chương trình ở tiểu bang Oregon mà sống ở bên ngoài khu vực dịch vụ miễn phí có thể nộp đơn xin một thẻ sử dụng hạn chế của Thư Viện Hạt Multnomah. Các điều khoản sử dụng của chương trình này được thiết lập bởi mỗi thư viện có tham gia chương trình. Các khách hàng thân thuộc phải sử dụng thẻ thư viện “home” để đăng ký cho một thẻ thư viện Hộ Chiếu tại mỗi thư viện mà họ muốn sử dụng. Các tài liệu phải được mượn và gửi trả lại tại thư viện hoặc hệ thống thư viện mà đã phát hành Thẻ Hộ Chiếu.

Để nhận một thẻ Thư Viện Hạt Multnomah miễn phí, xuất trình một thẻ thư viện từ một Thư Viện có tham gia chương trình Hộ Chiếu Oregon, và chứng minh thư có dáng ảnh, tại bất kỳ Thư Viện Hạt Multnomah nào.

Quý vị có thể làm gì với một thẻ Hộ Chiếu Hạt Multnomah?

  • Ghé thăm 19 địa điểm và tiếp cận sách, đĩa CD, đĩa DVD, sách điện tử và nhiều hơn nữa.
  • Được mượn 10 tài liệu, kể cả máy tính xách tay.
  • Được mượn sách điện tử bằng cách sử dụng OverDrive.
  • Truy cập Internet tại thư viện.
  • Truy cập các công cụ nghiên cứu, như là các cơ sở dữ liệu hay tạp chí, tại thư viện.
  • Đăng ký giữ sách lên đến 10 tài liệu một lúc.