Các Quy Định của Thư Viện Hạt Multnomah

Giúp cộng đồng chúng ta học hỏi và sáng tạo

Thư Viện Hạt Multnomah cam kết cung cấp môi trường an toàn và chào đón đối với tất cả các khách hàng. Những quy định sau đây bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của khách hàng và nhân viên thư viện, và giữ gìn và bảo vệ tài liệu, cơ sở vật chất và bất động sản của thư viện.

Những quy định này sẽ áp dụng lên toàn bộ những tòa nhà, bên trong lẫn bên ngoài, và tất cả phần đất được kiểm soát và vận hành bởi Thư Viện Hạt Multnomah (những tòa nhà và khoảng đất như trên từ đây về sau sẽ được đề cập bằng cụm từ “cơ sở”) và áp dụng lên tất cả những người vào bên trong hay tới những cơ sở đó.

Các quy định ngăn cấm:

    1.     Việc phạm tội hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ hoạt động nào có thể vi phạm bất kỳ một sắc lệnh hay pháp lệnh hình sự nào của liên bang, tiểu bang hoặc của địa phương.
    2.     Việc trực tiếp đưa ra một sự đe dọa cụ thể về việc làm tổn thương cơ thể hoặc vật lý đến một cá nhân, hoặc một nhóm các cá nhân hoặc bất động sản.
    3.     Việc tham gia vào hành vi tình dục, như được định nghĩa theo ORS 167.060, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thao túng cơ thể hoặc chạm vào cơ quan tình dục của một người thông qua quần áo của một người trong hành động rõ ràng nhằm kích thích hoặc thỏa mãn tình dục.
    4.     Việc say xỉn do chịu ảnh hường từ bất kỳ thức uống có cồn nào hoặc chất được kiểm soát, bao gồm cần sa và các chế phẩm từ cần sa. Những chất được kiểm soát được định nghĩa tại ORS 475.005.
    5.     Việc tàng trữ, bán, phân phối hoặc tiêu thụ đồ uống có cồn (ngoại trừ trường hợp được cho phép tại một sự kiện được thư viện chấp thuận), cần sa hoặc bất kỳ chế phẩm cần sa nào.
    6.     Việc tham gia vào hành vi khiến gián đoạn hoặc gây trở ngại các vận hành bình thường của thư viện, hoặc gây phiền hà cho nhân viên hoặc khách hàng thư viện, bao gồm, nhưng không giới hạn ở hành vi liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ hoặc cử chỉ lạm dụng hoặc đe doạ, hành vi gây ra tiếng ồn bất hợp lý hoặc hành vi bao gồm hành động thể chất hay nói chuyện ồn ào hoặc huyên náo.
    7.     Việc sử dụng tài liệu, thiết bị, đồ nội thất, các vật gắn cố định hoặc tòa nhà theo một cách không phù hợp với cách sử dụng thông thường; hoặc theo cách phá hoại, lạm dụng hoặc có tiềm ẩn nguy cơ gây hư hại; hoặc theo cách mà có thể gây ra tổn thương cá nhân đối với bản thân người đó hoặc đối với những người khác.
    8.     Việc không tuân theo những hướng dẫn hợp lý của nhân viên thư viện hoặc người bảo vệ an ninh thư viện.
    9.     Việc gạ gẫm, kiến ​​nghị, vận động hoặc phân phát tài liệu bằng văn bản bên trong tòa nhà thư viện, bao gồm lối vào hoặc tiền sảnh của bất kỳ tòa nhà thư viện nào hoặc theo cách thức tại các cơ sở của thư viện gây trở ngại bất hợp lý hoặc cản trở việc sử dụng thư viện.
    10.     Việc gây trở ngại cho việc đi lại tự do của nhân viên hoặc khách hàng thư viện bên trong hoặc trong phạm vi cơ sở thư viện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ngồi hoặc nằm trên sàn khi không đang lựa chọn tài liệu trên kệ, hoặc tham gia vào những chương trình của thư viện, ví dụ như giờ kể truyện.
    11.     Việc sử dụng đồ đạc cá nhân theo cách gây trở ngại tới vận hành của các thư viện. Việc rời các đồ đạc cá nhân mà không giám sát. Việc đặt đồ đạc cá nhân lên trên, dựa vào, hoặc bên trong các tòa nhà, đường đi, đồ nội thất, thiết bị hoặc các vật gắn cố định theo cách mà gây cản trở cho việc nhân viên thư viện hoặc khách hàng thư viện sử dụng thư viện.
    12.     Việc đem theo xe đạp hoặc những thiết bị tương tự vào bên trong tòa nhà thư viện, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tiền sảnh hoặc đường đi có che chắn.
    13.     Việc trượt pa-tin, chơi ván trượt, hay những thứ tương tự trong hoặc thuộc phạm vi cơ sở thư viện.
    14.     Việc đậu xe thuộc phạm vi thư viện nhằm mục đích khác ngoài việc sử dụng thư viện. Những xe đậu không đúng quy định này có thể bị kéo đi trên phí tổn của chủ xe.
    15.     Việc hút thuốc, dù sử dụng hay chuẩn bị thuốc lá, hoặc việc sử dụng hay chuẩn bị thiết bị hút hay thuốc hút.
    16.     Việc ăn thức ăn trong phạm vi cơ sở thư viện (ngoại trừ trong những sự kiện mà thư viện có cho phép), hoặc lưu trữ những thức ăn hay thức uống có thể gây phiền vì mùi hôi, rác thải hoặc đổ tràn. Những thức uống được đựng trong những bình có nắp đậy thì được cho phép. Không một loại thức ăn hay nước uống nào được cho phép ở bên trong Bộ Sưu Tầm John Wilson Đặc Biệt (John Wilson Special Collections) tại Thư Viện Trung Tâm (Central Library).
    17.     Việc đem thú vật vào bên trong tòa nhà thư viện (với ngoại lệ là những thú nuôi làm nhiệm vụ được chấp nhận qua đạo luật American with Disabilities Act, và trừ khi được cho phép tại các sự kiện mà thư viện có cho phép), hoặc việc để lại một con vật bị buộc dây và không chăm sóc trong phạm vi các cơ sở thư viện là vi phạm Điều khoản §3030 của Multnomah County Code §13.305.
    18.     Việc vi phạm quy định của thư viện về việc sử dụng Internet và máy vi tính thư viện cộng cộng một cách
hợp lý, điều mà trên mọi bàn vi tính của mỗi thư viện đều có đăng.
    19.     Việc đem những tài liệu của thư viện vào bên trong nhà vệ sinh khi những tài liệu đó chưa được đăng xuất.
    20.     Việc nằm ngủ hoặc có vẻ đang ngủ bên trong hay trong phạm vi cơ sở thư viện.
    21.     Việc sử dụng nhà vệ sinh của thư viện không đúng cách, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc tắm rửa, cạo râu,hoặc gội đầu.
    22.     Việc sử dụng điện thoại hay những thiết bị điện tử cá nhân khác với âm lượng gây phiền hà tới những người khác.
    23.     Việc để lại một hoặc nhiều trẻ em dưới sáu tuổi, những bé mà nhìn có vẻ như không được trông nom hoặc không được để ý, ở bất cứ nơi nào bên trong hoặc trong phạm vi cơ sở của thư viện.
    24.     Việc bước vào hoặc ở lại cơ sở thư viện mà không mang giầy hay mặc quần áo đầy đủ.
    25.     Việc gây phiền hà cho người khác vì mùi hôi.
    26.     Việc bước vào hoặc ở lại cơ sở thư viện với đồ đạc mà không thể được đem đi trong một lần và không thể được cất giữ dưới ghế hoặc bàn của thư viện mà không gây phiền hà cho người khác.
    27.     Việc bước vào hoặc ở lại cơ sở thư viện với một vũ khí không được cho phép.

Nhân viên thư viện và an ninh sẽ xác định xem hành vi cụ thể có bị cấm bởi các quy định hay không. Những người vi phạm các quy định này có thể bị được yêu cầu rời khỏi khỏi cơ sở và bị loại trừ khỏi tất cả các cơ sở thư viện trong một khoảng thời gian theo thẩm quyền của Quy chế Quản lý Quận số Multnomah số 252.