In qua điện thoại di động / không dây (Wifi)

Lưu ý quan trọng: Liên kết này sẽ đưa quý vị đến một biểu mẫu tiếng Anh. Đây là bản dịch để trợ giúp khi hoàn thành biểu mẫu cho yêu cầu in trên điện thoại di động.


In từ khắp mọi nơi

In ấn qua điện thoại di động, không dây(Wifi) có sẵn tại tất cả các địa điểm thư viện công cộng trong giờ mở cửa. Quý vị có thể gửi các mục đến máy in của thư viện từ hầu hết mọi thiết bị hoặc vị trí có kết nối internet. Các bản in có sẵn để nhận tại thư viện trong thời hạn tối đa 16 tiếng sau khi quý vị gửi.

In ấn là miễn phí và không có giới hạn bao nhiêu trang. Nhưng, chúng tôi mong chỉ in những gì quý vị cần.

Chọn một địa điểm

Ứng dụng di động

Quý vị cũng có thể sử dụng các ứng dụng PrinterOn cho thiết bị di động của mình. Chúng cho phép quý vị tìm đúng vị trí thư viện cho nhu cầu in ấn của mình và gửi các mục để in.

  
Logo for and link to Google Play