In từ thiết bị di động / In không dây

Lưu ý quan trọng: Liên kết này đưa bạn đến một biểu mẫu tiếng Anh. Đây là bản dịch trợ giúp gửi biểu mẫu yêu cầu in trên thiết bị di động.


In từ bất cứ địa điểm nào

In qua thiết bị di động, in không dây hiện có tại tất cả các thư viện công cộng trong giờ mở cửa. Bạn có thể gửi tài liệu đến máy in của thư viện từ bất cứ nơi nào bằng cách tải (upload) tài liệu hoặc email chúng. Chọn một thư viện nào mà bạn muốn để đến nhận tài liệu được in.

Tài liệu in có hiệu lực để nhận ngay sau khi bạn có được xác nhận. Bạn có khoảng thời gian tối đa là 16 giờ để đến lấy. Bạn có thể nhận chúng trong giờ thư viện mở cửa. Chỉ cần cho nhân viên thư viện biết địa chỉ email. Nhân viên sẽ in tài liệu giúp bạn. Bạn chỉ đợi một thời gian ngắn trong khi tài liệu được in ra.

Bạn không cần đặt hẹn trước hoặc có thẻ thư viện để in tài liệu tại thư viện.

In miễn phí và chỉ in trắng và đen. Bạn có thể in 100 trang cho mỗi tài liệu. Mặc dù không hạn chế số tài liệu, nhưng vui lòng chỉ in những gì bạn cần.

Chọn một địa điểm

Ứng dụng di động

Bạn cũng có thể dùng ứng dụng PrinterOn với thiết bị di động. Ứng dụng cho phép bạn tìm đúng vị trí thư viện cho nhu cầu in và gửi tài liệu in.

  
Logo for and link to Google Play