Thông báo cho bạn đọc thân thiết về vấn đề an toàn trong đại dịch COVID–19

Ngày 6 tháng 1 năm 2022

Kính gửi bạn đọc thân thiết của thư viện,

Từ tháng 3 năm 2020 đến nay, cộng đồng chúng ta vẫn luôn cố gắng duy trì kết nối trong khi vẫn bảo đảm ưu tiên hàng đầu cho an toàn cá nhân. Thư Viện Quận Multnomah chưa có kế hoạch đóng cửa tất cả các thư viện do đợt lây nhiễm COVID-19 gần đây. Không như thời kỳ đầu của đại dịch, chúng ta hiện đã hiểu rõ hơn về đại dịch Covid và các bước chúng ta có thể tiến hành để bảo đảm an toàn hơn trong không gian thư viện. 

Tuy nhiên, các thư viện của chúng tôi vẫn cần người quản lý và có nhiều khả năng chúng tôi sẽ đóng cửa cách ly do thiếu nhân viên vì phơi nhiễm hoặc nhiễm bệnh. Chúng tôi biết rằng tiếp tục mở cửa là cách tốt nhất để phục vụ các bạn đọc thân thiết. 

Mục tiêu chính của Thư Viện Quận Multnomah là duy trì quyền tiếp cận thư viện cho công chúng. Nhưng tình trạng phơi nhiễm hoặc nhiễm bệnh Covid có nhiều khả năng sẽ gây ra vấn đề thiếu hụt nhân viên. Điều này có thể đồng nghĩa với việc chúng tôi phải đóng cửa tạm thời hoặc thay đổi lịch làm việc của các chi nhánh. 

Công việc của chúng tôi là cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn đọc thân thiết và nhân viên của chúng tôi tự hào khi được phục vụ các cộng đồng đa dạng. Chúng tôi sẽ đưa ra các quyết định minh bạch và thông báo rõ về những dịch vụ sẽ được cung cấp trong trường hợp phải đóng cửa. 

Để liên tục cập nhật thông tin về bất kỳ thay đổi nào đối với thư viện địa phương của quý vị, vui lòng xem trang Địa Điểm và Giờ Mở Cửa trên trang web của chúng tôi trước khi đến thư viện. 

Nếu thư viện đóng cửa, quý vị vẫn có thể liên hệ với nhân viên thư viện theo một số cách. Tìm hiểu thêm trên trang Liên Hệ với Chúng Tôi

Để biết thông tin về chủng ngừa, xét nghiệm và các nguồn hỗ trợ khác, hãy truy cập trang COVID-19 của Quận Multnomah

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thư Viện Quận Multnomah. 

Vailey Oehlke

Giám Đốc Thư Viện