Dự án Nhà văn của Thư viện

Đã ngưng nhận tác phẩm đợt này.


Thư viện Quận Multnomah muốn đọc sách của quý vị

Từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 4, thư viện sẽ nhận tác phẩm của các tác giả địa phương, những người muốn đưa tác phẩm của mình vào bộ sưu tập của thư viện. Sau đây là cách tham gia:

  1. Xuất bản sách điện tử của quý vị trên một trong những trang web tự xuất bản sau đây*:
    1. Smashwords
    2. Draft2Digital (Nếu xuất bản trên Draft2Digital, xin hãy chọn Kobo Writing Life làm một trong những kênh bán hàng của quý vị để được đánh giá)
    3. Kobo Writing Life
  2. Điền vào mẫu gửi tác phẩm để cho thông tin về tác phẩm của quý vị.
  3. Thư viện sẽ mua một bản sao tác phẩm là bản cho người đọc đánh giá trước khi xuất bản và nhân viên thư viện sẽ xem xét bản đó. 
  4. Sau khi xem xét các tác phẩm, nhân viên thư viện sẽ đưa những cuốn sách hay nhất vào bộ sưu tập điện tử của thư viện trên ứng dụng Libby và trang web OverDrive với hơn 9,000 khách thư viện Quận Multnomah (Multnomah County Library, MCL) truy cập mỗi ngày.

Thư viện sẽ nhận tác phẩm truyện và hồi ký cho người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em với ngôn ngữ tiếng Việt, Anh, và Tây Ban Nha. Do thỏa thuận giữa OverDrive và các trang web tự xuất bản, thư viện sẽ không xét duyệt đến các tác phẩm văn học tình dục.

Tác phẩm được gửi quá thời hạn sau tháng 4 sẽ không được xem xét trong vòng này. Thư viện có thể cân nhắc bổ sung thêm sách điện tử địa phương trong tương lai.

Tác phẩm của quý vị sẽ được nhân viên thư viện có nhiều sở thích đọc khác nhau xem xét. Mỗi tác phẩm sẽ được hai nhân viên xem xét độc lập.

Các tác phẩm nộp có tiềm năng được Ooligan Press xuất bản thành sách dạng bản in. Bốn nhan đề sách trong Dự án Nhà văn Thư viện mà Ooligan đã xuất bản cho đến nay là The Gifts We Keep của Katie Grindeland, Iditarod Nights của Cindy Hiday (tác phẩm vòng chung kết Giải thưởng Indies!) và Finding the Vein của Jennifer Hanlon Wilde (tác phẩm vòng chung kết Giải thưởng Văn học Lambda năm 2022 trong Truyện Kỳ bí về LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer)Court of Venom của Kristin Burchell. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về mối quan hệ hợp tác này tại trang.