Câu hỏi thường gặp về dịch vụ của Thư viện

Cập nhật ngày 1 tháng 3 năm 2021

Thư liệu đặt

Tôi có thể đến lấy thư liệu đã đặt không?
Được. Dịch vụ lấy thư liệu đã đặt có sẵn tại tất cả thư viện

Tôi có thể nhận các thư liệu đặt của mình bằng cách nào? 
Làm hẹn để nhận thư liệu đặt của quý vị. Các cuộc hẹn cùng ngày hiện thời không có.

Tôi có cần phải đeo đồ che mặt khi đến cuộc hẹn nhận thư liệu đặt không?
Chúng tôi khuyến khích tất cả những khách hàng đến thư viện vì dịch vụ nhận thư liệu đặt nên đeo đồ che mặt và thực hành giữ khoảng cách tiếp xúc sáu foot (2m).

Nếu tôi bỏ lỡ cuộc hẹn nhận thư liệu đặt của mình thì sao? 
Chúng tôi sẽ giữ các thư liệu của quý vị thêm ba ngày nữa để quý vị có thời gian xếp lại lịch. Nếu quý vị không xếp lại lịch, các thư liệu của quý vị sẽ được đặt lại trên kệ.

Tôi có thể đặt thư liệu mới không? 
Có. Quý vị có thể đăng nhập tài khoản My MCL và đặt thư liệu. Do những thay đổi bắt buộc trong quy trình của chúng tôi nên sẽ có sự chậm trễ trong việc kiếm thư liệu và đáp ứng yêu cầu.

Những biện pháp phòng ngừa an toàn nào được áp dụng khi sử dụng dịch vụ nhận thư liệu đặt?

  • Dịch vụ nhận thư liệu đặt chỉ được thực hiện theo lịch hẹn để đảm bảo chúng tôi có thể duy trì giữ khoảng cách tiếp xúc an toàn sáu foot (2m) giữa các khách hàng. 
  • Nhân viên thư viện sẽ đeo đồ che mặt và thực hiện quy trình khám sàng lọc sức khỏe mỗi ngày và báo cáo trước khi làm việc. Khách hàng và người ghé thăm được khuyến khích đeo đồ che mặt.
  • Các tài liệu thư viện sẽ được kiểm dịch trong 48 giờ trước khi được đặt lại trên kệ hoặc được đặt giữ chỗ cho khách hàng khác. 
  • Quy trình làm sạch được mở rộng cho tất cả các bề mặt, bao gồm các bề mặt hay tiếp xúc. 
  • Thư liệu trả lại thư viện cần được bỏ trực tiếp vào thùng trả sách và không được đưa cho nhân viên, bất cứ khi nào có thể.

Trả lại và phí trả muộn

Tôi có thể trả lại các thư liệu tôi đã mượn không? 
Được.  Hộp nhận sách trả lại đang mở.

Tôi có cần làm sạch thư liệu thư viện của mình trước khi trả lại không?
Vui lòng không cố khử trùng thư liệu của quý vị ở nhà vì điều này sẽ làm hỏng thư liệu. Thư viện sẽ kiểm dịch tất cả các thư liệu trả lại trong 48 giờ trước khi được đăng ký và đặt lại trên kệ hoặc giữ chỗ cho khách hàng khác.

Các thư liệu trả lại sẽ được xử lý như thế nào?
Tất cả các thư liệu trả lại sẽ được kiểm dịch trong 48 giờ trước khi được cung cấp trở lại để cho mượn. Đây là thực hành được các quan chức y tế cộng đồng khuyến nghị và chúng tôi có thể thay đổi quy trình xử lý tài liệu khi có thông tin y tế mới.

Tôi có bị tính phí phạt trả muộn nếu tôi không trả lại các thư liệu mà tôi đã đặt giữ chậm nhất vào ngày nhất định không?
Không. Thư Viện Quận Multnomah hiện miễn phí tiền phạt vĩnh viễn! Chúng tôi không còn tính phí trả muộn nữa. Đọc thêm về lý do chúng tôi thay đổi chính sách của mình và ý nghĩa của thay đổi này đối với quý vị.

Các dịch vụ thư viện khác

Tôi có thể gọi cho quý vị nếu có thắc mắc không?
Có. Nhân viên thư viện sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Hãy gọi 503.988.5123.

Tôi có thể sử dụng máy in và in ấn tại thư viện được không?
Được. In không dây (Wifi) miễn phí có sẵn tại tất cả các thư viện.

Khi nào thư viện sẽ cung cấp các chương trình trực tiếp? 
Hiện tại, tất cả các chương trình thư viện đều bị hủy. Chúng tôi chưa dự kiến ngày cung cấp chương trình trực tiếp hoặc đặt phòng họp. Thư viện đang cung cấp chương trình trực tuyến.

Tôi có thể đặt phòng họp cho một ngày trong tương lai không? 
Chúng tôi không thể đặt trước phòng họp, kể cả cho những ngày trong tương lai. Chúng tôi vẫn chưa có ngày cụ thể về thời điểm có thể cung cấp dịch vụ phòng họp cho công chúng sử dụng.