Hiệu sách Cũ Title Wave

Weekly Hours

  • Thứ hai 10 giờ sáng - 4 giờ chiều
  • Thứ ba 10 giờ sáng - 4 giờ chiều
  • Thứ tư 10 giờ sáng - 6 giờ tối
  • Thứ năm 10 giờ sáng - 6 giờ tối
  • Thứ sáu 10 giờ sáng - 4 giờ chiều
  • Thư bảy 10 giờ sáng - 4 giờ chiều
  • Chủ nhật đóng cửa

Duyệt qua 20.000 cuốn sách cũ, sách nói, CD, DVD và tạp chí với giá hời, bắt đầu từ $2 cho tiểu thuyết và sách phi hư cấu bìa cứng. Một số đầu mục bắt đầu từ $0,25. Khám phá những bộ sưu tập sách thiếu nhi và đầu mục in chữ to tuyệt vời. Hãy kiểm tra thường xuyên; kho sách thay đổi mỗi ngày.

Hiệu sách Cũ Title Wave

Giảm giá cho nhà giáo dục

Tất cả các nhà giáo dục nhận được 25 phần trăm giảm giá tại Title Wave, hàng ngày. Chỉ cần trình ID nhà giáo dục hợp lệ.

Giảm giá Giữa tuần

Mỗi thứ Tư có sách bán hạn giá tại Title Wave. Thích chúng tôi trên Facebook để cập nhật điều này và các mặt hàng hạ giá khác, hoặc ghé qua và hãy chờ đón sự ngạc nhiên.

Tình nguyện viên

Cần nhân viên thu ngân, nhân viên xử lý sách, nhà nghiên cứu sách và nhân viên kiểm tra CD/DVD. Nhân viên thu ngân làm việc theo ca cả ngày. Nhân viên xử lý và nhà nghiên cứu có thể làm việc theo ca nửa ngày, các ngày trong tuần và thứ Bảy.

Nếu quý vị muốn làm tình nguyện viên, xin gọi điện cho thư viện.

Địa điểm tập kết quyên góp

Tất cả các thư viện khu vực nhận quyên góp tư liệu trong điều kiện còn tốt cho đợt bán sách cũ mỗi nửa năm của Bằng hữu Thư viện Cửa hàng Bằng hữu Thư viện, có lợi cho Thư viện Hạt Multnomah. Quý vị có thể quyên góp lên đến hai hộp tài liệu tại thư viện khu vực của quý vị bất kỳ lúc nào thư viện mở cửa. Nếu quý vị có hơn hai hộp, xin mang chúng đến Title Wave. Sử dụng đường cho xe chuyển hàng phía đông của hiệu sách và bấm chuông. Giờ quyên góp của Title Wave: Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 4 giờ chiều.

Lịch sử

Tòa nhà, thiết kế theo phong cách Tân Phục Hưng Tây Ban Nha, được xây dựng vào năm 1912 để cung cấp nhà cho Thư viện Albina, một trong các thư viện Carnegie của Thư viện Hạt Multnomah. Cửa hàng mở cửa kinh doanh vào tháng Ba năm 1988.

Cách chúng tôi làm việc

Một đoàn hơn 50 tình nguyện viên trung thực, chăm chỉ làm việc ở cửa hàng, xử lý tất cả các khía cạnh của hoạt động. Những cuốn sách, thải khỏi bộ sưu tập của Thư viện Hạt Multnomah, bị loại bỏ từ danh mục máy tính của thư viện, đóng dấu, sắp xếp, nghiên cứu, dán giá và xếp lên kệ để bán lẻ.