Phòng Sterling cho Nhà văn

Tầng hai, Central Library

801 SW 10th Avenue
Portland, OR 97205

(503) 988-5123

Nộp đơn để xin sử dụng phòng.

Phòng Sterling cho Nhà văn được thành lập với sự hào phóng của Donald Sterling, Jr và Sis Hayes để tưởng nhớ cha mẹ họ Donald và Adelaide Sterling. Donald Justus Sterling là nhà báo ở Portland trong 42 năm, và biên tập viên quản lý tại Tạp chí Oregon từ năm 1919 đến năm 1952. Adelaide Armstrong Sterling, một nhà văn, là một trong những thành viên sáng lập Town Club và hoạt động trong nhiều tổ chức từ thiện. Mục tiêu của gia đình là cung cấp cho các nhà văn không gian để truy cập thuận tiện sách của Thư viện Hạt Multnomah.

Sự biệt lập của phòng này khỏi khu vực công cộng đông người của Thư viện Trung tâm tạo ra một nơi tương đối yên tĩnh để viết và nghiên cứu. Bốn bàn lớn cung cấp không gian làm việc rộng rãi. Các ổ cắm điện cung cấp điện cho máy tính xách tay, và Mạng Không dây có sẵn trong Thư viện Trung tâm.

Nộp đơn và Sử dụng phòng

Quý vị có thể điền và nộp đơn trực tuyến để xin sử dụng Phòng Sterling cho Nhà văn. Cũng có sẵn các đơn giấy. Lấy môt đơn tại Thư viện Trung tâm hoặc yêu cầu đơn bằng cách gọi điện cho chúng tôi. Quý vị cũng có thể gửi yêu cầu đơn của quý vị đến Central Library, Central Director's Office, 801 S.W. 10th Ave., Portland, OR, 97205.

Việc lựa chọn nhà văn để sử dụng Phòng Sterling cho Nhà văn là trách nhiệm của nhân viên của Thư viện Hạt Multnomah. Các đơn xin cá nhân được nhận trong suốt cả năm và xem xét trên cơ sở thường xuyên.

Khi đơn của một nhà văn được xem xét và chấp nhận, một đại diện thư viện sẽ liên lạc với nhà văn để cho biết thêm chi tiết. Sử dụng Phòng Sterling cho Nhà văn trên cơ sở đến sử dụng, và có sẵn bốn bàn trong mỗi giờ thư viện mở cửa. Nhà văn phải đến Quầy Thông tin trên tầng hai để nhận một chìa khóa phòng, mà họ phải trả khi rời khỏi.

Các điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình liên quan đến Phòng cho Nhà văn Sterling có thể thay đổi. Thư viện Hạt Multnomah sẽ cung cấp thông báo về thay đổi bất kỳ như vậy cho những nhà văn được chấp nhận và những người khác khi cần thiết.