Bộ sưu tập Nguồn về Người da đen

Bộ sưu tập Nguồn về Người da đen của Thư viện Hạt Multnomah cung cấp hơn 7,000 đầu mục — sách, phim, tạp chí, âm nhạc và hơn thế nữa — về trải nghiệm của của người Mỹ gốc Phi, cũng như các tác phẩm của người Mỹ gốc Phi và những người gốc Phi khác.

Hầu hết các tác phẩm trong Bộ sưu tập Nguồn về Người da đen đặt tại Thư viện North Portland, nhưng một số tác phẩm thì đặt tại các thư viện khu vực khác. Tìm kiếm "Black Resources Collection" để tìm tất cả các đầu mục trong danh mục thư viện.

Bộ sưu tập Đại học Fisk

Một trong các nét đặc trưng đặc biệt của trung tâm là Bộ sưu tập Đại học Fisk, bao gồm các bản in lại từ Bộ sưu tập về Người da đen của Thư viện Đại học Fisk (Fisk University Library Negro Collection). Không có tại nơi nào khác ở Oregon, những bản in lại này là những tác phẩm lịch sử quan trọng của các tác giả người Mỹ gốc Phi từ năm 1800 đến năm 1930. Michael Powell của Powell's Books tặng bộ sưu tập 385 tập này cho Bộ sưu tập Nguồn về Người da đen.

Mặc dù hầu hết các đầu mục trong Bộ sưu tập Nguồn về Người da đen có thể mượn về nhà, một số tài liệu tham khảo, như là Bộ sưu tập Đại học Fisk, chỉ được sử dụng tại thư viện.