Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) về Công Khố Phiếu Thư Viện

Quý vị có thắc mắc về các dự án vốn thư viện? Hãy liên lạc libraryspaces@multcolib.org.

Đối với các nhà cung cấp dịch vụ và người bán có các thắc mắc về việc giúp đỡ chúng tôi thực hiện các dự án này, vui lòng xem FAQ dành cho Người Bán.

Thư Viện Chính Quận East mới sẽ nằm ở đâu?

Thư viện vẫn chưa chọn được địa điểm. Dự án cần một khu đất rộng khoảng bốn mẫu Anh trở lên. Thư viện đang làm việc với Quận Multnomah và đang thảo luận với các quan chức của Thành Phố Gresham về các khu đất tiềm năng.

Mốc thời gian cho từng dự án là gì?  

Vui lòng xem biểu đồ trình tự của dự ánbiểu đồ chuỗi dự án để biết thêm chi tiết. Từng dự án sẽ bao gồm ý kiến đóng góp cộng đồng trước khi quá trình thiết kế được bắt đầu. Thứ tự của các dự án sẽ được cập nhật khi các mốc thời gian dự án được xác nhận. 

Mốc thời gian hoàn thiện dự kiến

Trung tâm phân loại và lưu trữ tài liệu (mùa đông năm 2022-2023)
Thư Viện Midland (mùa đông năm 2023-2024)
Thư Viện Holgate (mùa đông năm 2023-2024)
Thư Viện North Portland (mùa đông năm 2023-2024)
Thư Viện Albina (mùa hè năm 2024) 
Internet tốc độ cao tại tất cả các thư viện (Lắp đặt đầy đủ vào mùa đông năm 2024)
Thư Viện Chính Quận East (mùa xuân năm 2025)
Thư Viện Belmont (mùa đông năm 2024-2025)
Thư Viện Northwest (mùa hè năm 2025)
Thư Viện St. Johns (mùa đông năm 2024-2025)

Thư viện đã chọn những dự án và địa điểm cụ thể để mở rộng như thế nào?

Khuôn Khổ cho không gian Thư Viện Tương Lai đã xem xét mọi vị trí thư viện trên khắp Quận Multnomah, và đã đề xuất cho thư viện một diện tích gần như rộng gấp đôi tổng diện tích của thư viện. Hội Đồng Ủy Viên Quận Multnomah đã chỉ đạo việc phát triển các đề xuất để phù hợp với các khuyến nghị của Khuôn Khổ. Để giảm chi phí cho những người nộp thuế, công khố phiếu bao gồm các dự án để giải quyết nhiều, nhưng không phải tất cả, các khuyến nghị của Khuôn Khổ.
 
Công khố phiếu sẽ giải quyết sự thiếu hụt không gian thư viện ở phía đông Liên Tiểu Bang-205 và mở rộng một số không gian nhỏ sử dụng nhiều nhất. Công khố phiếu cũng sẽ phục vụ các khu vực có nhu cầu cao và cung cấp internet tốc độ cao tới mọi địa điểm. Các nhu cầu cộng đồng khác có thể sẽ được giải quyết trong tương lai.

Thư viện của tôi không được bao gồm trong công khố phiếu này. Khi nào thì được cập nhật? 

Công khố phiếu sẽ nâng cấp tất cả các thư viện, thậm chí cả những thư viện không trải qua quá trình đại trùng tu. Các nâng cấp có thể bao gồm nội thất, đồ đạc, sơn, thảm mới, và các cải thiện khác nữa.
 
Không may là, việc cải tạo toàn bộ và/hoặc mở rộng tất cả 19 thư viện trong công khố phiếu này quá tốn kém cho những người nộp thuế. Chúng tôi biết rằng sự bất bình đẳng về không gian thư viện sẽ tồn tại sau các dự án dùng công khố phiếu này. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét để cải thiện dịch vụ và không gian cho các khách hàng quen trên khắp quận. 

Thư viện của tôi sẽ đóng cửa trong bao lâu để cải tạo?

Thời gian xây dựng và đóng cửa tạm thời để thực hiện dự án (ở những nơi áp dụng lệnh đóng cửa) sẽ khác nhau tùy thuộc vào thiết kế cuối cùng và quy mô của từng dự án. Chúng tôi sẽ gửi thông tin tới các cư dân và các khách hàng quen thuộc của thư viện trước mỗi lần đóng cửa theo kế hoạch. Chúng tôi sẽ đăng mốc thời gian chi tiết cho từng dự án lên trang web của thư viện, để mọi người biết về các thông tin đó.

Tôi có thể tham gia như thế nào?

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật. Các cơ hội đóng góp ý kiến cộng đồng cho các dự án mới sẽ bắt đầu với các dự án thư viện Midland và Holgate vào mùa hè năm 2021.

Công khố phiếu sẽ tác động tới các tòa nhà Carnegie và các kiến trúc lịch sử khác như thế nào?

Khuôn Khổ dành cho Không Gian Thư Viện Tương Lai cung cấp các khuyến nghị mở rộng cho mọi thư viện ở Quận Multnomah. 
 
Bản chất lịch sử của bất kỳ tòa nhà thư viện nào cũng sẽ là yếu tố then chốt trong việc định hình thiết kế. Ý kiến đóng góp cộng đồng, bao gồm các giá trị xung quanh việc bảo tồn, sẽ giúp cung cấp thông tin và hướng dẫn thiết kế tòa nhà. 
 
Các thư viện St. Johns và North Portland sẽ có thêm những bổ sung cho các cấu trúc hiện có. 
 
Thư Viện Albina đã được di chuyển tới vị trí trước đó và được dự kiến là sẽ giữ nguyên cấu trúc lịch sử của thư viện này. Thư viện sở hữu hai tòa nhà liền kề ở phía nam, hai tòa nhà này sẽ được tái phát triển. 
 
Thư Viện Belmont được dự kiến là sẽ giữ lại phần có tính lịch sử nhất của kiến trúc và nhận được bổ sung rộng rãi và tiên tiến hơn. 
 
Nhiều hệ thống thư viện và cộng đồng đã thêm vào hoặc đã tu sửa các tòa nhà lịch sử. Thành Phố Oregon là một ví dụ tương tự về việc mở rộng các kiến trúc thư viện lịch sử. 

Công khố phiếu thư viện sẽ làm thuế bất động sản của tôi tăng lên bao nhiêu?

Chi phí sẽ là khoản trung bình hàng năm trị giá $0,61 cho mỗi $1.000 của Giá Trị Được Đánh Giá (không phải Giá Trị Thị Trường Thực) trong thời hạn tám năm. Xem Giá Trị Được Thẩm Định và số tiền thuế tài sản (đăng nhập với tư cách là khách).