Cuộc họp của Ban Cố vấn Thư viện

Các thành viên Ban Cố vấn Thư viện

Tình nguyện viên tham gia Ban Cố vấn Thư viện

Giúp định hình tương lai của Thư viện Hạt Multnomah bằng cách tình nguyện tham gia Ban Cố vấn Thư viện! Ban Cố vấn Thư viện là một phần quan trọng của quản trị thư viện, cố vấn cho Giám đốc Thư viện và Hội đồng Ủy viên Hạt về các quyết định ngân sách và chính sách. Ban Cố vấn Thư viện đang tìm bốn thành viên mới, hai thành viên thanh niên và hai thành viên thường xuyên. Các cá nhân ứng cử cho một vị trí thành viên tranh niên phải trong độ tuổi từ 13 và 17. Những người yêu mến thư viện với quá khứ hoạt động hành chính hoặc kinh nghiệm phục vụ trong các hội đồng được đặc biệt khuyến khích ứng cử. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về Ban Cố vấn Thư viện trên trang web quản trị của thư viện. Xin điền vào Interest Form (Mẫu Quan tâm) (PDF) của Hạt Multnomah cho Ban và Ủy ban Cố vấn Nhân dân và gửi về địa chỉ trên trang hai của mẫu.

 

Ban Cố vấn Thư viện họp vào các ngày thứ Ba thứ hai hàng tháng (bất kỳ ngày được lên lịch lại nào được ghi chú bên dưới) lúc 7:30 sáng tại U.S. Bank Room (Phòng Ngân hàng Hoa Kỳ) tại Thư viện Trung tâm; các cuộc họp này mở cửa cho công chúng vào dự. (Xin sử dụng lối vào chính trên SW 10th Ave.)

Lưu ý: Nếu quý vị có khuyết tật và cần bố trí để dự các cuộc họp, xin gọi cho chúng tôi. Xin thông báo trước 48 giờ để chúng tôi có thể phục vụ quý vị tốt hơn.

Chương trình nghị sự & Biên bản: Năm 2014

Một số liên kết đến các tài liệu chỉ có tiếng Anh

Thứ Ba, ngày 8 tháng Một năm 2014:

Thứ Ba, ngày 12 tháng Hai năm 2014:

Thứ Ba, ngày 5 tháng Ba năm 2014:

Thứ Ba, ngày 9 tháng Tư năm 2014:

Thứ Ba, ngày 14 tháng Năm năm 2014:

Thứ Ba, ngày 11 tháng Sáu năm 2014:

Thứ Ba, ngày 9 tháng Bảy năm 2014:

Thứ Ba, ngày 13 tháng Tám năm 2014:

Thứ Ba, ngày 10 tháng Chín năm 2014:

Thứ Ba, ngày 8 tháng Mười năm 2014:

Thứ Ba, ngày 12 tháng Mười một năm 2014:

Thứ Ba, ngày 10 tháng Mười hai năm 2014:

Chương trình nghị sự & Biên bản: Năm 2013