Học Tiếng Anh

Giờ Hội thoại
Học tiếng Anh? Thực hành nói tiếng Anh trực tuyến hoặc trực tiếp với những người học tiếng Anh khác! Giờ Hội thoại trực tiếp áp dụng cách người đến trước phục vụ trước.

Lớp học tiếng Anh miễn phí
Thư viện cũng có các lớp tiếng Anh học trực tiếp tại lớp, miễn phí. Dành cho mọi trình độ và quý vị không cần phải ghi danh.

Học trên điện thoại di động
Học tiếng Anh bằng thiết bị của quý vị hoặc học tại thư viện. Trong khoảng thời gian giữa các lớp học, quý vị thực hành tiếng Anh trên điện thoại có kết nối Cell-Ed.

Để có thêm thông tin, vui lòng gọi 503.577.9984 hoặc 503.988.5123.

Lớp học địa phương và người dạy kèm học tiếng Anh