Học tiếng Anh

Thư viện cung cấp nhiều tài nguyên và lớp học để học tiếng Anh

Tại thư viện

Talk Time - Talk Time là một nhóm hội thoại thân mật cho những người không phải là người nói tiếng Anh bản địa để thực hành nói tiếng Anh. Đây không phải là một lớp học, nhưng là một cơ hội để gặp những người mới, chia sẻ văn hóa của quý vị và vui chơi. Chỉ được nói tiếng Anh.

Lớp học địa phương và người dạy kèm cho người học tiếng Anh

Sách và tài liệu để học tiếng Anh

Học tiếng Anh trực tuyến

  • Mango Languages – Khóa học 100 tiết tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai (ESL).
  • USA Learns (hỗ trợ sử dụng trang web này) - Một khóa học tiếng Anh miễn phí được cung cấp bởi Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Quý vị hãy nhấp vào chữ "Tây Ban Nha" trên trang chính để được hướng dẫn bằng tiếng Tây Ban Nha.
  • Pumarosa – Học tiếng Anh nhanh, vui và miễn phí. Được thiết kế đặc biệt để giúp sinh viên nói tiếng Tây Ban Nha gặp khó khăn khi học tiếng Anh.

Từ điển

Từ vựng

  • FreeRice – Tự đố bản thân về nghĩa của các từ
  • Tiếng lóng – Tiếng lóng và thành ngữ Mỹ

Phát âm

Nghe

Ngữ pháp

  • EnglishClub – các bài học ngữ pháp với câu hỏi để kiểm tra hiểu biết của quý vị
  • Eflnet - tìm hiểu và tự kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh thông thường